LokalTapiola Keski-Suomi

LähiTapiola Palokan toimisto

LokalTapiola Keski-Suomi är ett av LokalTapiola-gruppens 20 självständiga kundägda regionbolag som erbjuder försäkrings- och placeringstjänster. Vår uppgift är att trygga kundernas välbefinnande och framgång i livets alla vändningar, och vår vision är att erbjuda finländarna ett tryggare och hälsosammare liv. Livstygghet innebär att våra kunder får heltäckande och förebyggande betjäning. Vi betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder personligt och lokalt på 17 verksamhetsställen på 14 orter runtom i Mellersta Finland.

Öppna karta

Aktuellt

Premieändringar 2018

År 2018 innebär ändringar i våra försäkringspremier på grund av ökade skadekostnader. Ändringarna träder i kraft per huvudförfallomånad fr.o.m. 1.1.2018 vid övergången till ny försäkringsperiod.

Läs mer

Tillfrisknandet börjar genom att ringa 0206 1000

Vid sjukdom eller olycksfall, ring HälsoHjälpen. Hälsovårdsspecialister betjänar varje dag kl. 7–23.

Läs mer

Premieändringar 2018

LähiTapiola

År 2018 innebär ändringar i våra försäkringspremier på grund av ökade skadekostnader:

Bil- och trafikförsäkringar 3 %
Personförsäkringar 5 %
Hem-, lantbruks- och företagsförsäkringar 3 %
Djurförsäkringar 5 %
Övriga egendomsförsäkringar 3 %

På premien inverkar också många individuella faktorer i anslutning till försäkringstagaren och det försäkrade objektet såsom försäkringstagarens, den försäkrade personens eller det försäkrade objektets ålder. För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen stiger premier och försäkringsbeloppen för indexbundna försäkringar enligt indexförändringen. Även kampanjrabatter eller motsvarande förmåner kan ändra premien. Dessutom kan eventuella skador ha påverkat bonusutvecklingen för försäkringen.

Du kan kontrollera dina försäkringspremier både i försäkringsbrevet och på fakturan. Ändringarna träder i kraft per huvudförfallomånad fr.o.m. 1.1.2018 vid övergången till ny försäkringsperiod.


Tillfrisknandet börjar genom att ringa 0206 1000

Terveyshelppi LähiTapiola

HälsoHjälpen tfn 0206 1000 öppen varje dag kl. 7–23.

Som personförsäkringskund hos oss kan du ringa HälsoHjälpen, om du har en frivillig personförsäkring.

När du behöver en läkare ska du gå till väga enligt följande:
1. Ring 0206 1000 (gratis, norm. lna)
2. Hälsovårdsproffsen
ger dig råd om vad det lönar sig för dig att göra
3. Du får instruktioner för den situation du beskriver
4. Vid behov bokas en tid åt dig – HälsoHjälpens sakkunniga har tillgång till LokalTapiolas omfattande partnernätverk av vårdinrättningar som omfattar både regionala och nationella vårdinrättningar i din närhet.
5. Du får information om hur ersättningsfrågan sköts
Tjänsten är gratis och den produceras av Pihlajalinna. Öppen varje dag kl. 7–23.

Läs mer.

Ta kontakt

Försäkringar Vard. 8–18
014 574 3000
Hem- och personskador Vard. 8-17
014 574 3000
Fordonskador 24h
014 574 3000
Larmtjänst 24 h
+35880004531