Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet1.6.2023

Hemförsäkring och flyttning

Noggrann planering och förberedelse gör ofta en stressig flyttning smidigare. Hemförsäkringen är ditt skydd under flyttningen och ersätter skador som inträffar under flyttningen. Se våra tips för en lyckad flyttning.

Hemförsäkring i samband med flyttning

 • När du flyttar inom Finland och bostäderna är i din besittning gäller LokalTapiolas hemförsäkring i båda bostäderna under flytten under två månaders tid.

 • Hemförsäkringen överförs inte automatiskt när du flyttar till en ny bostad, så kom ihåg att i god tid överföra hemförsäkringen till ditt nya hem och meddela oss din nya adress. Du kan uppdatera din adress och hemförsäkring enkelt i vår nättjänst.

 • Det är bra att komma ihåg att hyresgivaren ofta förutsätter en gällande hemförsäkring redan före hyresavtalet undertecknas.

 • Renoverar du ditt nya hem före du flyttar in, ska du komma ihåg att teckna en separat hemförsäkring för ditt nya hem under renoveringstiden.

 • Är det första gången du flyttar, behöver du en hemförsäkring för din nya bostad. Du kan räkna priset på en hemförsäkring och köpa den enkelt på webben.

Läs mer om hemförsäkring.

Hemförsäkring och att flytta från en boendeform till en annan

Byter du boendeform, lönar det sig att i samband med flytten kontrollera hemförsäkringens giltighet.

 • När du flyttar till ett egnahemshus ska du säkerställa dig om att försäkringen både gäller i det nya och gamla hemmet. Om du ännu inte har sålt ditt gamla hus före du flyttar till ett nytt egnahemshus, ska båda husen ha en gällande hemförsäkring ända tills du har sålt ditt gamla hem. Även om du inte längre ska bo i ditt gamla hem, kan det inträffa överraskande brand- och läckageskador i ett egnahemshus.

 • Från försäkringen för ett egnahemshus kan inte ersättas skador som inträffar i ett höghus och från en försäkring för ett höghus kan inte ersättas skador på ett egnahemshus. Flyttar du från ett höghus till ett egnahemshus eller tvärtom, säkerställ dig om att hemförsäkringen gäller i båda.

 • Det kan inträffa tråkiga överraskningar i samband med bostadsaffärer och i bostaden kan hittas ett överraskande fel, såsom en läckageskada. Blir bostadsaffären stridig, ersätts advokatkostnader från rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen men det är viktigt att försäkringen har varit i kraft redan vid affärstidpunkten

Läs mer om rättsskyddsförsäkringen.

Vad ersätter hemförsäkringen i samband med en flyttning?

 • Vanliga skador vid flyttning är bräckage på saker såsom att man tappar greppet när man bär eller att saker går sönder under transporten.

 • Omfattande hemförsäkring ersätter skador som orsakas då man packar ner och upp eller bär saker. Om du till exempel bär en TV som packats ner och den faller i marken och går sönder kan du söka ersättning från hemförsäkringen. Observera att Bas och Reducerad Hemförsäkring inte ersätter bräckage.

 • Ansvarsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen ersätter skador som under flyttningen orsakas utomstående såsom bostadsaktiebolagets egendom. När man bär saker kan till exempel höghusets väggar eller hiss skadas i misstag.

 • Om du anlitar en flyttfirma, sköter företaget om sina egna försäkringar. Flyttfirman har dessutom i allmänhet en ansvarsförsäkring som ersätter eventuella skador.

 • Även de som bär flyttlasten kan råka ut för olycksfall under flyttningen. Kom ihåg att se till att du själv och de personer som hjälper till vid flytten har sina olycksfallsförsäkringar i kraft. Vid behov kan du försäkra personer, som hjälper dig vid flytten, med en talkoförsäkring. Talkoförsäkringen ersätter läkarkostnader till exempel om en person, som hjälper till vid flytten, faller och skadar sig.

Läs mer om talkoförsäkring.

Flyttarens minneslista

 1. 1.

  Gör ett elavtal och flytta över webbanslutningen.

 2. 2.

  Gör en flyttanmälan.

 3. 3.

  Samla ihop ett flyttgäng eller begär anbud från en flyttfirma.

 4. 4.

  Skaffa tillräckligt med flyttlådor. Packa dina saker omsorgsfullt så att varorna inte går sönder under flyttningen. Börja packa i tid, anteckna innehåll och placeringsställe i ditt nya hem. Lämna allt onödigt för återvinning i god tid.

 5. 5.

  Teckna en hemförsäkring eller flytta din gamla försäkring till den nya bostaden.

 6. 6.

  Flyttstäda din gamla bostad och återlämna nycklarna.

 7. 7.

  Säkerställ dig om att du har en fungerande brandvarnare och primärsläckningsutrustning i ditt nya hem (släckningsfilt och handbrandsläckare).