Skolelever

Syftet med Hjälteskolningen är att trygga liv och förebygga allvarliga olycksfall. Speciellt 5 klassisterna är i en lämplig ålder för att lära sig dessa viktiga medborgarfärdigheter och även att lära ut dem till sina familjemedlemmar. Skolelever får lära sig rätt slags återupplivning med tryckmetoden. Efter utbildningen ges alla deltagande klasser 10 återupplivningspaket med hjälp av vilka ungdomarna självständigt kan repetera sina kunskaper och även lära ut dem till sina familjemedlemmar.

Hjälteskolningen inleds i februari 2018 och pågår hela året. Röda Korset Första hjälpen tar på förhand kontakt med skolorna. Om du vill framställa önskemål om att just din skola ska få delta i Hjälteskolningen, lämna en begäran om utbildning via länken nedan.

Lämna begäran om utbildning

LähiTapiola LokalTapiola

Anvisningar för lärare

Om din klass väljs till Hjälteskolningen, ansvarar läraren för att eleverna på förhand har genomgått nätkursen. Nätkursen kan genomföras självständigt hemma eller tillsammans på en lärotimme i skolan. Kursen består av studiematerial och flervalsfrågor i anslutning till materialet och det tar cirka 30 minuter att genomgå kursen. Då du har svarat på frågorna får du ett intyg på att du har avlagt kursen.

Läraren är med på återupplivningsutbildningen, där FRK:s utbildare inom första hjälpen fungerar som utbildare. Efter utbildningen får klassen tillgång till 10 återupplivningspaket. Eleverna får som hemuppgift att med hjälp av återupplivningspaketet lära ut återupplivning till sina familjer. Anvisningarna finns på dessa sidor. Dessutom begär man att barnet och familjen ska bekanta sig med nyttiga applikationer och ladda ner dem.

Till nätkursen

Hemuppgift

Du får låna hem återupplivningspaketet av läraren. Med det kan du öva återupplivning med tryckmetoden. Sedan lär du ut denna kunskap även åt dina familjemedlemmar.

  1. Bred ut lakanet på en jämn yta på marken.
  2. Sätt dig på knäna bredvid figuren på lakanet (vid sidan).
  3. Placera hjärtelementet på figurens bröstkorg, på bilden av hjärtat.
  4. Tryck på hjärtelementet utan avbrott så länge du orkar. Ett ljud borde höras från elementet vid varje tryckning. Då ett ljud hörs är tryckningarna effektiva. Tryck 100 gånger/minut.
  5. I mån av möjlighet upprepas återupplivningsövningarna.
  6. Övar man i par trycker man turvis utan att avbryta tryckningen.