<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tillsammans skapar vi en säkrare trafikkultur i Österbotten

Vi vill skapa en trygg trafikkultur genom konkreta handlingar som vi gör i tätt samarbete med andra aktörer i regionen i form av donationer, sponsorskap och praktiskt arbete. Vissa åtgärder har en omedelbar effekt på trafiksäkerheten, medan resultaten av andra åtgärder syns först efter flera årtionden. På LokalTapiola Österbotten vill vi vara med och aktivt stöda den långsiktiga utvecklingen av trafikkulturen och -säkerheten i vår region.

Här kan du läsa mer om våra projekt kring trafiksäkerhet.

Som en del av vår stora satsning på trafiksäkerhet är vi med och finansierar byggandet av Metvikens trafikpark i Vasa samt pumptrackbanan som byggs bredvid. Vår donation möjliggör anskaffningen av ny trafiksäkerhetsteknologi och ökar samtidigt möjligheten till offentlig finansiering för parken. Vi utmanar också andra företag i området att delta i skapandet av en säkrare trafikkultur.

Läs mera .

På riksväg 8 har nya smarta viltvarningssystem installerats på tre platser för att minska antalet hjortdjursolyckor i Korsholm och Nykarleby. Projektet har genomförts som ett samarbete mellan LokalTapiola Österbotten, Finlands viltcentral, de lokala jaktvårdsföreningarna, InnoTrafik Oy och NTM-centralen i Södra Österbotten.

Läs mera .

Parkeringshallar är ofta trånga och sikten delvis skymd, vilket leder till att en stor del av karosskador på bilar inträffar i parkeringshus. Därför har vi donerat hörnskydd till pelarna i köpcentret Chydenias parkeringshus i Karleby. Vår målsättning är att avsevärt minska antalet skador som uppstår i parkeringshallar.

Läs mera .

LANSERAS SNART - Välkky är en smart teknologi som varnar bilförare genom att blinka när en fotgängare eller cyklist närmar sig ett övergångsställe. Det har visat sig att Välkky väsentligt minskar antalet olyckor vid övergångsställen. I samråd med trafikplanerare och invånarna kommer vi att placera ut Välkky-enheter vid farliga övergångsställen i flera österbottniska städer.

LANSERAS SNART - I Österbotten är det långa avstånd och det blir allt vanligare att unga skaffar körkort redan före 18 års ålder. Vi tycker att det är fantastiskt att ungdomarna kan börja röra på sig tidigare! Enligt statistiken inträffar dock klart fler trafikolyckor bland unga förare, och vi vill försöka förebygga dem genom att donera en extra körlektion till unga förare.