<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

”En fråga kan trygga livet för barnen”

De ekonomiska följderna av att en förälder blir allvarligt sjuk eller avlider syns brutalt i barnens vardag. Erfarenheterna från arbetet och oron över sina barn fick Sini Ruohomaa att tänka på den viktigaste frågan för alla med familj.

Vad skulle mina barn bli tvungna att avstå från om jag inte längre fanns? Detta är en fråga som Sini i Vittis först ställde till sig själv och som hon nu dagligen ställer till andra.

Nuförtiden är frågans betydelse en självklarhet för den trettioåriga tvåbarnsmamman, men det har den inte alltid varit.

– Jag trodde tidigare att huvudsaken var att maken klarar av att betala bostadslånet med hjälp av det skydd som försäkringen ger om den ena avlider. När jag fick mitt första barn tänkte jag inte mer på saken, men däremot fick mitt nya jobb inom försäkringsbranschen mig att tänka på saken.

I sitt arbete stöter Sini tyvärr ofta på situationer där betydelsen av att trygga familjens ekonomi konkretiseras först när det värsta redan har hänt. Då är det ohjälpligen för sent.

– Sådana öden är verkligen dystra, särskilt för familjens yngsta. Utöver att mista sin förälder kan barnet i värsta fall också mista sitt älskade hem och sina hobbyer. Detta kan även hända när det finns en livförsäkring men skyddets omfattning inte räcker till.

Även mörka moln har ändå en silverkant och Sini har i och med sina erfarenheter redan under två års tid kunnat hjälpa andra att förbereda sig för livets skuggsida.

”Jag skulle inte längre bara våga trygga lånebeloppet”

Många gör precis som Sini med sina försäkringar: livförsäkringen skyddar bara beloppet för det gemensamma bostadslånet. En betydande del av månadsutgifterna uppstår dock av annat än amorteringar särskilt i barnfamiljer.

– Ju fler barn desto fler munnar att mätta och kläder att köpa. Och har alla av dem en hobby så tillkommer hobbyavgifter och ofta även behov av biltransport. Även om du inte skulle behöva oroa dig över bostadslånet efter din makes/makas bortgång, är den ekonomiska bördan tung för bara en vuxen.

När man skaffar en livförsäkring är Sinis råd att man ska tänka på helheten, som inte bara inkluderar lånen utan också de gemensamma månatliga inkomsterna och utgifterna.

– Själv skulle jag inte längre bara våga säkra lånebeloppet. För mig som förälder är det viktigt att mina barn och min make inte till råga på allt också ska drabbas av ekonomiska konsekvenser mitt i sorgen.

"Livförsäkring är lite felaktigt ord, men ett rätt sorts skydd"

Försäkringsdjungeln kan ibland vara svår för en som första gången sätter sig in i ämnet. Enligt Sini är livförsäkringen ett utmärkt exempel på detta.

– Man tänker ofta att det bara är fråga om en försäkring som tecknas för ens eget dödsfall. Samtidigt glömmer man bort att familjens ekonomi sannolikt också kommer att prövas av motgångar i anslutning till föräldrarnas hälsa och arbetsförmåga. Man kan också förbereda sig för dessa med en livförsäkring.

Utöver dödsfallsförsäkringen kan man skydda sitt uppehälle med Skydd vid allvarlig sjukdom. Dagpenningskyddet hjälper för sin del vid längre sjukledigheter och man kan även försäkra sig i fall av bestående arbetsoförmåga.

Sini ser alla livförsäkringsskydden som en investering för att säkerställa barnens välbefinnande.

– Det finns knappast något som är viktigare i en förälders liv än det egna barnet. Enligt min åsikt är en av mina viktigaste uppgifter som förälder att skydda mina barn mot motgångar i livet. Att ställa en fråga till sig själv i tillräckligt god tid kan alltså vara en räddning för barnen i framtiden.

Räkna priset för en livförsäkring >

Livförsäkringarna beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.