<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagarens liv­försäkring

För lantbruksföretagare kan livförsäkringen spela en stor roll som utkomstskydd. Säkerställ kontinuiteten i din gårds verksamhet och din egna ekonomiska funktionsförmåga och teckna försäkring mot allvarlig sjukdom eller arbetsoförmåga. Försäkringen omfattar också alltid en dödsfallsförsäkring som gör att du kan trygga ekonomin för dina närmaste.

Kompletterar det lagstadgade socialskyddet.

Tryggar familjens utkomst vid allvarlig sjukdom eller dödsfall.

Säkerställer din och ditt lantbruksföretags ekonomiska funktionsförmåga.

Skräddarsydd för att passa din livssituation.