Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Kasko­försäkring

Kaskoförsäkringen kompletterar den obligatoriska trafikförsäkringen och skyddar din bil vid olika skador såsom brand, stöld, skadegörelse, djurkollision, parkeringsskada, kollision eller avkörning. Med andra ord ersätter inte trafikförsäkringen skador på din egen bil. Det är också skäl att försäkra motorcyklar, mopeder och andra fordon med en kaskoförsäkring.

Om du behöver bilen dagligen, rekommenderar vi Lyxkasko, med vilken du får en ersättande bil vid skada.

Om du inte behöver en ersättande bil vid en eventuell skada, men vill att försäkringen till exempel omfattar vindruteskador, rekommenderar vi Omfattande kasko.

För andra fordon än bilar rekommenderar vi Omfattande kasko, om du vill att försäkringen täcker omfattande kollisionsskador.

För en äldre bil eller annat fordon räcker det med Delkasko, som skyddar vid t.ex. brand, stöld och skadegörelse.

Vad täcker kaskoförsäkringen

Du kan välja kaskoförsäkringens omfattning enligt dina behov och din situation. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och är särskilt uppmärksam på vad försäkringen täcker i händelse av en skada.

Vanliga frågor

LokalTapiolas kaskoförsäkring är den enda i Finland för vilken du kan få S-gruppens Bonus. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Förutom omfattningen av det valda försäkringsskyddet beror priset på kaskoförsäkringen på själva bilen eller ett annat fordon, dess användning och försäkringstagarens uppgifter. Även bonusen som du tjänat in på kaskoförsäkringen påverkar priset, om det är fråga om en kaskoförsäkring med bonus. Du kan enkelt ta reda på priset genom att använda vår bilförsäkringsräknare.

Alla våra kaskoförsäkringar har i regel en självrisk på 200 € som dras av från ersättningsbeloppet och som försäkringstagaren betalar själv. Självrisken avdras dock inte i följande situationer:

 • I glasförsäkringen avdras ingen självrisk, om glaset repareras och inte byts ut.

 • Omfattande försäkring för ersättande bil och bilräddningsförsäkring har ingen självrisk.

Kaskoförsäkringen omfattar fast monterade sedvanliga tillbehör och utrustning som har att göra med fordonets användning, såsom stereo, takräcken och bilbarnstolar. Avtagbara apparater och utrustning, såsom vinter- eller sommardäck, är försäkrade mot brand och stöld när de förvaras. Eftermonterad ljud- och videoutrustning är försäkrad för upp till 2 000 euro.

Kasko omfattar inte:

 • saker i bilen, till exempel kläder och bagage

 • telefon-, ljud- och videoapparater som används löst i fordonet

 • utrustning för bilracing, t.ex. specialmätare

 • anordningar som bryter mot myndighetsbestämmelser, såsom icke-ändringsbesiktade däck och fälgar

 • Dekorations- och specialmålningar, såsom målningar gjorda med kameleontfärg.

Kaskoförsäkringen ersätter inte till exempel följande skador:

 • Lasten rör på sig och har sönder bilens konstruktioner.

 • Skada som orsakats av vatten då fordonet körs på en vattentäckt väg. Till exempel vatten tränger in i motorn och skadar den.

 • Vatten orsakar skada på styrenheten för fordonets funktioner. Till exempel vatten kommer in i styrenheten för ABS-bromsarna och skadar den.

 • Bristfällig cirkulation av olja, kylvätska eller kylmedel skadar motorn, växellådan, kraftöverföringen, kylsystemet eller luftkonditioneringsanläggningen.

 • Till exempel att olja rinner ut ur motorn till följd av en kollision och motorn skadas.

 • Fordonet skadas av tankning eller användning av felaktigt bränsle eller att bränsle hamnar på fel ställe.

 • Skador som orsakats av tung is eller snö, köld eller hetta. Till exempel taket på bilen trycks in på grund av snö.

 • Personskador.

Kaskoförsäkringen ersätter inte heller:

 • långsamt fortskridande händelser såsom slitage, fukt, rostbildning, mögel och nedbrytning

 • skada som orsakas vid deltagande i tävling eller träning inför tävling

 • skada som orsakats när fordonet används på motorbana eller i kör- eller hastighetsträning på annat område eller annan vägsträcka. Begränsningen ovan gäller inte vid körundervisning för körrätt som ges av bilskolelärare eller annan undervisning som avtalats med försäkringsbolaget på förhand.

 • om fordonet sjunkit ner i vatten, kärr eller genom is någon annanstans än på vinterväg i allmänt bruk som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsbestämmelser. Begränsningen gäller inte motoriserade arbetsmaskiner.

 • skada som orsakas av bedrägeri eller förskingring

 • skada som orsakats uppsåtligt. Ersättningen kan minskas eller helt förvägras om skadan orsakats av grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller annat rusmedel.

Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet. I vissa länder har självrisken för stöldförsäkringen höjts. Du hittar undantagen i kaskoförsäkringsvillkoren.

Handlingar som du behöver ha med dig utomlands:

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Basfakta om försäkringen (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)