Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Olycksfallsförsäkring för företagare

Det finns många olyckor hemma och på fritiden som kräver behandling; se till att du får den bästa behandlingen direkt så att läkningen kan börja. Om du utöver lantbruket bedriver företagsverksamhet enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet på ditt lantbruk och har en FöPL-försäkring, kan du också teckna Olycksfallsförsäkringen för företagare.

Den mest omfattande frivilliga försäkringen.

Försäkringen täcker olycksfall under arbete och fritid.

Du kan söka vård hos en privat läkare eller en offentlig vårdinrättning.

Försäkringsavgiften är avdragsgill i företagarens beskattning.

Vad täcker olycksfallsförsäkringen för företagare

Olycksfallsförsäkringen ger skydd vid olycksfall. I händelse av en skada ersätter vi läkarbesök, mediciner, undersökningar och ingrepp samt fysioterapi vilka orsakas av olycksfall. I olyckssituationer får du snabbt vård och behandlas tills du är frisk.

Vanliga frågor

  • Från försäkringen ersätts vårdkostnader som orsakas av olyckan, exempelvis läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner.

  • Olycksfallsförsäkringen ersätter även tandskador som orsakats av en olycka.

  • Vanliga användningsområden för olycksfallsförsäkringen är olika halkolyckor, fallolyckor och andra benbrott, sträckningar och sår, som orsakats av plötsliga händelser.

Försäkringen gäller över hela världen. Försäkringen ersätter dock bara för olyckor. Vid sjukdom måste reseförsäkring tecknas.

Försäkringen kan användas för att försäkra en företagare med en giltig pensionsförsäkring för företagare (FöPL). En företagare under 18 år kan försäkras med en avtalad årsarbetsinkomst om han eller hon uppfyller kraven i lagen om pension för arbetstagare. En företagare som fyllt 68 år kan med ansökan fortsätta sin befintliga försäkring med den avtalade årsarbetsinkomsten. I andra fall är förutsättningen för försäkringen alltid att FöPL-försäkringen är giltig.

Du behöver en idrottsförsäkring när du som idrottare deltar i en tävling eller match som ordnas av idrottsförbundet eller idrottsföreningen, eller träning i enlighet med ett träningsprogram, eller om du utövar i försäkringsvillkoren separat nämnda riskfyllda sporter. Dessutom behöver du en idrottsförsäkring om du provar på riskfyllda grenar som engångsföreteelse, till exempel under en resa.

Talkoförsäkringen är avsedd för kortvarigt och traditionellt talkoarbete. Med en talkoförsäkring säkerställer du att talkofolk är skyddade vid olycksfall. Talkoförsäkringen är avsedd för kortvarigt och traditionellt talkoarbete., t.ex. byggnads-, reparations- och målningsarbeten.

Du kan få S-gruppens Bonus för din olycksfallsförsäkring. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Priset på olycksfallsförsäkringen påverkas av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden och deras omfattning samt försäkringsbeloppet.