Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skydd vid allvarlig sjukdom

Skyddet vid allvarlig sjukdom ger stöd för lantbruksägaren, när det är dags att koncentrera sig på livet och på att tillfriskna efter en allvarlig sjukdom. Engångsersättningen som betalas på basis av skydd vid allvarlig sjukdom kan du använda på det sätt som passar dig bäst. Den stöder dig i omorganiseringen av vardagen och tryggar din utkomst.

Använd engångsersättningen på det sätt som passar dig bäst, till exempel för rehabilitering eller en lättare återgång till arbetslivet.

Den stöder dig i omorganiseringen av vardagen och tryggar din utkomst.

Storleken på ersättningsbeloppet väljs alltid enligt den egna situationen och kan uppgå till 150 000 €.

Ger skydd mot de vanligaste allvarliga sjukdomarna.

Vad täcker försäkringen

Skyddet vid allvarlig sjukdom ersätter de sjukdomar och ingrepp som nämns nedan. Storleken på ersättningsbeloppet väljs för att passa din situation och kan uppgå till 150 000 €. Den skattefria engångsersättningen betalas till dig i en rat.

Sjukdomar och ingrepp som omfattas av skyddet Innehåller

De flesta cancerformer

Ingår i försäkringen

Hjärntumör

Ingår i försäkringen

Koronar-bypass genom öppen hjärtoperation

Ingår i försäkringen

Ersättning av aortaklaff med klaffprotes

Ingår i försäkringen

Hjärtinfarkt

Ingår i försäkringen

Njursvikt

Ingår i försäkringen

Organ- eller benmärgstransplantation

Ingår i försäkringen

MS-sjukdom

Ingår i försäkringen

Slaganfall

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

En person som fyllt 18 år kan ansöka om skydd vid allvarlig sjukdom. Försäkringen ska ansökas senast det år då du fyller 64 år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år. Din ansökan behandlas utifrån de uppgifter du gett om ditt hälsotillstånd och vi fattar beslut om beviljande av försäkring alltid individuellt.

Ersättningsbeloppet för skydd vid allvarlig sjukdom kan uppgå till 10 000–150 000 €. Skydd vid allvarlig sjukdom inkluderar alltid även en dödsfallsförsäkring (livförsäkring) med ett ersättningsbelopp som du själv bestämmer.

Priset påverkas av din ålder samt ersättningsbeloppet du valt. Även ditt hälsotillstånd kan påverka priset på försäkringen. Eventuell användning av tobaksprodukter höjer premien för skydd vid allvarlig sjukdom.

I vår räknare kan du räkna ut vilket ersättningsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar. Du kan också be om ett anbud, så att du kan diskutera försäkringen mer detaljerat med en expert.

Den försäkrade ska själv söka ersättning tidigast efter 28 dagar från den ersättningsbara diagnosen (gäller inte cancerfall).

Ansök om ersättning i vår nättjänst. Bifoga ett läkarutlåtande till ansökningen (till exempel B-utlåtande) eller någon annan nödvändig utredning.

Ändringar i försäkringen gör du enklast i LokalTapiolas nättjänst.

Om du vill ändra ditt försäkringsskydd kan du skicka oss ett meddelande via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet förutsätter ändringen att det inte har skett betydande förändringar i ditt hälsotillstånd. Därför ska du då fylla i en ny hälsodeklaration.

Engångsersättningen som betalas från skyddet vid allvarlig sjukdom är skattefri. Observera att beskattningen kan ändras i framtiden. Beskattningen har framlagts i enlighet med skattebestämmelser som gällde 1.1.2024.

Livförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Den elektroniska hälsokontrollen och självträningen produceras av Förlags Ab Duodecim. Firstbeats välbefinnandeanalys produceras av Firstbeat Technologies Oy. Välbefinnandeinnehållet i tjänsten produceras av våra samarbetspartner. De välbefinnandetjänster som tillhandahålls av våra partner är också tillgängliga direkt från tjänsteleverantören i enlighet med villkoren för tjänsten.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Tjänsteleverantör

Livförsäkring beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.