Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Försäkring för lantbrukets arbetsmaskiner

I lantbrukets försäkringspaket finns en egen produkt för de arbetsmaskiner som används i lantbruket. Lantbrukstraktorer, skördetröskor och till och med tröskmaskin för bär kan försäkras med denna försäkring för arbetsmaskiner på lantbruk.

Du kan inkludera en traktor, skördetröska eller annan motoriserad arbetsmaskin i samma Kantri lantbruksförsäkring.

Varje fordonsförsäkring åtföljs också av en avbrottsförsäkring utan separat försäkring.

Du kan välja den mest lämpliga skyddsnivån för ditt lantbruk per maskin.

Om maskinen är försäkrad för entreprenad, ersätts också förlorande inkomster till följd av ersättningsbar sakskada upp till 5 000 €.

Vad täcker försäkringen

Traktorer

Till lantbruksförsäkringen kan du koppla försäkringen av en traktor inom lantbruket vars skyddsnivå du kan välja enligt lantbrukets behov.

 • För nya traktorer rekommenderas Bas Lantbrukstraktorförsäkring, som bland annat ersätter skador som uppstått på grund av kollisioner, av att traktorn stjälpt eller åkt av vägen.

 • Reducerad Lantbrukstraktorförsäkring ger skydd för brand-, stöld- och skadegörelseskador.

 • Det omfattande skyddet ersätter en skada som omedelbart orsakas på en lantbrukstraktor, kraftöverföringen eller hydrauliken och deras styrenheters plötsliga och oväntade interna skador.

 • Ur lantbrukstraktorförsäkringen ersätts också tilläggskostnader som uppstår när traktorn på grund av skadefallet inte kan användas.

 • Också de av lantbrukets traktorer som används för entreprenader i en binäring kan försäkras.

 • Om lantbrukstraktorn har en huvudströmbrytare som fungerar med el, får du rabatt på försäkringspremien.

 • Traktorer är försäkrade enligt fullvärdesprincipen, där den viktigaste faktorn som påverkar betalningen är traktormotorns effekt.

Skördetröska

Du kan inkludera en försäkring för skördetröska i lantbruksförsäkringen och välja ett lämpligt skydd för gårdens skördetröska.

 • Försäkringen täcker även standardutrustning som ingår i cirkapriset på skördetröskan samt breddnings- och dubbelhjul.

 • Reducerad Försäkring för skördetröska täcker skador orsakade av brand, stöld, skadegörelse och storm.

 • För en modern skördetröska rekommenderar vi Basförsäkring för skördetröska som ersätter om en sten söndrar tröskverket. Basskyddet ersätter även skador orsakade av kollision eller om du kör av vägen.

 • Det mest omfattande skyddet ersätter också till exempel en skada som orsakats av en sten eller ett främmande föremål som kommit i skördetröskans skärbord.

 • Försäkringen ersätter även tilläggskostnader som orsakas av användning av någon annans skördetröska när den försäkrade skördetröskan inte kan användas till tröskning på grund av ett försäkringsfall.

 • Skördetröskor är försäkrade enligt fullvärdesprincipen, där den viktigaste faktorn som påverkar betalningen är skördetröskans skärbredd.

Lantbruksarbetsmaskiner

Till lantbruksförsäkringen kan man koppla en försäkring för lantbruksarbetsmaskiner, med vilka man kan försäkra en motoriserad arbetsmaskin som används på lantbruket, till exempel en sockerbetsupptagare eller fullfodermaskin.

 • För nya lantbruksmaskiner rekommenderas Bas Försäkring för lantbruksarbetsmaskin, som bland annat ersätter skador som uppstått på grund av kollisioner, av att maskinen stjälpt eller åkt av vägen.

 • Reducerad Försäkring för lantbruksarbetsmaskin ger skydd för brand-, stöld- och skadegörelseskador.

 • Ur försäkringen för lantbruksarbetsmaskiner ersätts också tilläggskostnader som uppstår när maskinen på grund av skadefallet inte kan användas.

 • Också de av lantbrukets arbetsmaskiner som används för entreprenader kan försäkras.

 • Arbetsmaskiner försäkras till ett försäkringsbelopp.

Vanliga frågor

Nej. Du kan förutom traktorer försäkra andra lantbruksfordon i samband med Kantri lantbruksförsäkringen. Kom ihåg att de flesta fordon också kräver en trafikförsäkring, även om de inte är registrerade fordon.

Nej, eftersom man för varje motoriserad arbetsmaskin, när den försäkras för användning vid entreprenad, också utöver den ersättningsgilla sakskadan ersätter den avbrutna affärsverksamheten med upp till 5 000 euro under en försäkringsperiod. Vid entreprenadanvändning är den försäkrade arbetsmaskinens försäkringspremie något högre. Förlusten av förvärvsarbete måste till exempel styrkas genom ett entreprenadavtal.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Villkor (pdf)

Faktablad för Kantri lantbruksförsäkring (pdf)