Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Förmåner och kampanjer

Bekanta dig med aktuella förmåner och kampanjer.

Delta i utlottningen av Farmari-biljetter!

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.

Jag deltar i utlottningen av Farmari-biljetter

Lantbruk i förändring

På lantbruk och i lantbruksföretagares liv sker förändringar. Vi har satt ihop nyttiga anvisningar för lantbruksföretagare.

Information till lantbrukare

Förmåner för medlemmar i Skogsvårdsförening

Ge oss ditt medlemsnummer! Som medlem i Skogsvårdsföreningen får du bland annat minst 10 % rabatt på våra hem- och skogsförsäkringar.

Skogsvårdsföreningens förmåner

Förmåner för MTK:s medlemmar

Från Lokatapiola får du betydliga förmåner som MTK-medlem på egendoms- och personförsäkringar.

MTK-förmånerna gäller separat för medlemmar i lantbruksproducent-/MTK-föreningar och skogsvårdsföreningar.

Förmåner för egendomsförsäkringar

10 % rabatt på lantbruksförsäkring. Om LokalTapiolas kartläggning av gårdens skydd och säkerhetskartläggning av lantbruket har gjorts på ditt lantbruk, är din förmån 15 %. Den höjda rabatten på 15 % på lantbruksförsäkring ges också om kunden har en placering på minst 10 000 € i LokalTapiolas sparlivförsäkring. Ytterligare 10 % rabatt på hemförsäkring.

Produktansvarsförsäkring

MTK:s produktansvarsförsäkring tryggar medlemmarna i lantbruksproducenternas förening för produktansvarsrisk. Försäkringen ersätter person- och sakskador som har orsakats av felaktig eller säkerhetsmässigt bristfällig produkt som den försäkrade tillverkat och släppt ut på marknaden.Försäkringen ersätter enligt villkoren de skador som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt gällande lag. Med gällande rätt avses vanligtvis produktansvars-, handels- eller skadeståndslagen.

Produktfakta (pdf på finska)
Villkor (pdf på finska)

Förmån vid anskaffning av brandvarnarsystem

Vårt mål är att främja säkerheten på lantgårdar samt delta i att hindra skador från att ske. Vi vill erbjuda våra kunder möjligheten att billigt skydda produktionslokalerna för bränder med Elotec-brandvarnarcentral. Rabatten förutsätter att systemet fungerar och servas enligt tillverkarens /importörens anvisningar.

Som vår kund får du:

  • En Elotec-brandvarnarcentral gratis

  • 10 % rabatt på andra brandvarnarprodukter

En installerad brandvarnarprodukt sänker också brandförsäkringsavgiften.

Bekanta dig (pdf på finska).