Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Private Banking

LokalTapiola Private Banking grundar sig på kvalitativa och kostnadseffektiva placeringstjänster i alla tillgångsklasser samt på kundlöften som vi håller.

Vårt kundlöfte

Din egen expert nära dig

Vi är genuint intresserade av dig, din livssituation, dina investeringar, dina mål och önskemål. Genom att lära känna dig, kan vi ta fram en lösning som lämpar sig just för dig och ha en långvarig kundrelation.​

Våra lokala placeringsexperter betjänar runtom i Finland. Din namngivna expert stöder dig i olika livsskeden och marknadssituationer.

Du vet i vilka objekt du placerar och varför

Vi sätter dina mål tillsammans och förvaltar din placeringar i enlighet med dem. Du kan enkelt och heltäckande följa med dina placeringar via våra digitala tjänster.​

Vi är på samma sida som dig. Vi rapporterar om våra placeringar och vår verksamhet på ett transparent sätt. För oss är det viktigt att placeringskostnaderna är välmotiverade, och att du vet vad du betalar för.

Tillgång till samma förmåner som storplacerare

Hos oss kan du även placera i objekt som vanligtvis endast storplacerare har tillgång till.​

Som storplacerare har vi möjlighet att påverka hållbarheten hos våra placeringsobjekt. Genom att välja hållbara placeringsprodukter till din portfölj, kan du vara med och påverka en bättre framtid både nära och långt borta.

Våra kunders erfarenheter

Jag anser att min kontaktpersons anträffbarhet och bra betjäning är viktigt. Jag följer inte med mina placeringar dagligen, utan jag vill kunna lita på den som gör det som sitt arbete. Detta uppfylls utomordentligt väl.

Kontaktuppgifter

Blev du intresserad? Kontakta en specialist i ditt område.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare information finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Vi behandlar uppgifterna som du lämnar så att vi kan producera tjänster enligt dina önskemål. Läs mer om dataskyddsprinciperna här.

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.