Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skördeförsäkring

Bara genom att försäkra får du avkastning på din gröda ifall den förloras för gott. Skördeförsäkringen har anslutits till Kantri lantbruksförsäkringen. Du kan försäkra valda växter för namngivna väderfenomen. Genom att välja en skördenivå för växten, bestämmer du en fast och på förhand fastställd hektarersättning som betalas om ett väderfenomen som kan ersättas orsakar förlust av gröda.

LokalTapiola är det enda försäkringsbolaget som erbjuder skydd mot skördeförluster.

Vi använde skattelättnader som staten beviljat direkt till förmån för våra kunder.

Du kan försäkra enbart de växter du vill ha och endast betala för dem.

Den ersättning per hektar som anslutits till skördenivån gör det möjligt att snabbt handlägga skadan.

Vad täcker skördeförsäkring

Du kan välja det lämpligaste alternativet för dig från fyra olika skyddsnivåer. Som den nyaste skyddsnivån erbjuder vi OmfattandePlus-skyddsnivån för skador som orsakats av långvarigt regn. För att trygga sommarens skörd ska du teckna försäkringen redan före den försäkrade växten sås eller planteras. Meddela de växter som ska försäkras och deras arealer årligen före 15.6. Du ska meddela hela arealen för växten som försäkras. Rapportera skördeskador till oss omedelbart.

OmfattandePlus Omfattande Bas Reducerat

Förlust av växtbestånd eller förlust av täckningsbidrag på den skörd som inte har kunnat bärgas till följd av långvarigt regn.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Förlust av täckningsbidrag på växtbeståndet till följd av exceptionellt regn eller översvämning.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Till följd av torka, syrebrist orsakad av vatten eller erosion, skorpbildning eller frost.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Förlust av täckningsbidrag på växtbeståndet till följd av hagelskur eller hagel.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Syftet med skördeförsäkringen är att ersätta total skördeförlust. Fler skördar skördas från gräsmark under växtsäsongen och det finns sällan en situation i Finland då ingen skörd kan skördas.

Trädgårdsärtor skördas och säljs färska som ”sommarärtor”, varvid priset fastställs nästan dagligen enligt utbud och efterfrågan. För en sådan produkt är det svårt att beräkna täckningsbidraget, så den ingår inte i de grödor som är försäkrade under skördeförsäkringen.

Övervintringsskador är vanligtvis inte förknippade med ett enda definierbart fenomen, utan är summan av många faktorer (isbränna, brist på snö eller för mycket av det), varvid även deras definition som sällsynta eller avvikande inte kan göras. Ingen registrerar heller vinterskador, så ingen jämförelse kan göras mellan olika år.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Villkor (pdf)

Faktablad för Kantri lantbruksförsäkring (pdf)