Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Häst­försäkring

Försäkra din värdefulla häst, vare sig det är fråga om en ridhäst, travhäst, tävlings- eller hobbyhäst. Du kan också försäkra en åsna eller en mula, om du har en på din gård. Du kan bland försäkringsskydden välja de alternativ som passar just din häst. Du har tillgång till vår berömliga direktersättningstjänst.

Val av försäkringsskydd individuellt enligt din situation.

Försäkringen täcker kostnaderna för sjukdom eller skada.

Du har tillgång till en direktersättningstjänst, dvs. du betalar endast självriskandelen för vårdkostnaderna.

Samlar S-gruppens Bonus som enda i Finland.

Vad täcker hästförsäkringen

Du kan välja ett lämpligt försäkringsskydd för din häst av följande alternativ.

Livförsäkring för häst

Livförsäkringen ersätter utan självrisk när din häst dör eller måste avlivas på grund av en sjukdom eller omedelbart i samband med ett olycksfall eller om din häst försvinner i Finland. Livförsäkringen upphör senast vid utgången av försäkringsperioden under vilken hästen fyller 24 år.

Reducerad veterinärvårdsförsäkring för häst

Den reducerade veterinärvårdsförsäkringen för häst ersätter endast akut vård av kolik och kolikoperation samt foderstrupsförstoppning, fraktur orsakad av olycksfall och undersöknings- och vårdkostnader för sårskada. Självrisken avdras från ersättningen. Försäkringen kan hållas i kraft under djurets hela livstid.

Omfattande veterinärvårdsförsäkring för häst

Den omfattande veterinärvårdsförsäkringen ersätter sjukdomar som börjat och olycksfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Självrisken avdras från ersättningen. Försäkringen kan hållas i kraft under djurets hela livstid.

Ansvarsförsäkring för häst

Ansvarsförsäkringen för häst ersätter person- och sakskador som hästen orsakat utomstående. Ersättning kan betalas även om du enligt lag inte är skyldig att ersätta skadan. Självrisken avdras från ersättningen. Försäkringen kan hållas i kraft under djurets hela livstid.

Vanliga frågor

Priset på hästförsäkringen påverkas bland annat av hästens ras, ålder, din boningsort samt de försäkringsskydd som valts till försäkringen.

Hästförsäkringen består av olika delar som du kan välja beroende på din situation. Du kan välja Livförsäkring och antingen Omfattande eller Reducerad veterinärvårdsförsäkring och Ansvarsförsäkring för häst.

Hästförsäkringen ersätter inte när orsaken till exempel är

  • sjukdom eller skada i stöd- och rörelseorganen som orsakar hälta eller annan rörelsestörning

  • sjukdom eller skada i senor, leder, ledband eller andra ligament

  • utdragen eller kronisk luftvägssjukdom.

Du kan få S-gruppens Bonus för hästförsäkringen. Registrera ditt kundägarskap i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Du kan hålla Veterinärvårdsförsäkringarna och Ansvarsförsäkringen i kraft under hästens hela livstid. Livförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 24 år.

Reducerad veterinärvårdsförsäkring täcker akut kolikvård och kolikoperation. Förutom akuta behandlingar ersätter Omfattande veterinärvårdsförsäkring olika undersökningar och behandlingar av tarmsymptom i större utsträckning än den reducerade försäkringen.

Om veterinären vårdade hästen i hemmastallet och du själv betalade fakturan, kan du söka ersättning i vår webbtjänst.

Om sjukdomen eller skadan kräver att du besöker en djurklinik, boka tid till LokalTapiolas samarbetsklinik (pdf på finska) som använder direktersättningstjänsten. Då betalar du själv bara självriskandelen för vårdkostnaderna som ersätts, kliniken fakturerar LokalTapiola direkt för resten.

Om du har besökt en djurklinik utanför tjänstetiden för direktersättningar och själv betalat fakturan eller hämtat mediciner från apotek, kan du söka ersättning i vår webbtjänst.

Logga in på nättjänsten

Beviljandet av försäkringen avgörs utgående från djurets hälsouppgifter. För försäkringen måste du fylla i en kort hälsodeklaration.

Hästveterinärens utlåtande (pd på Finska) behövs då du för hästen ansöker om livförsäkring och försäkringsbeloppet är 8 000 € eller mer. Hästveterinärens utlåtande behövs då du för hästen ansöker om omfattande veterinärvårdsförsäkring och hästen har fyllt 1 år.

Kopia på köpebrevet behövs när du för hästen ansöker om livförsäkring och försäkringsbeloppet är 10 000 € eller mer.

Utgående från hälsouppgifterna som framgår av dessa dokument kan djurspecifika begränsningar införas i försäkringen.

Liv- och veterinärvårdsförsäkringarna inklusive tilläggsskydden gäller i Norden. I andra EU-länder, Storbritannien och Schweiz är din häst försäkrad högst ett år. Ansvarsförsäkringen gäller endast i Norden.

Ersättning för undersökningar och vård utomlands betalas högst enligt prisnivån i Finland. Av utlåtanden och verifikaten ska framgå djurets identifikationsuppgifter, anamnes, undersökningar som gjorts och vård som getts samt diagnos. Undersöknings- och vårdkostnaderna ska specificeras tydligt. Veterinärutlåtanden och fakturor ska vara på finska, svenska eller engelska.