Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Försäkring för produktionsdjur

Även om djuren sköts bra kan de insjukna eller skada sig. Med produktionsdjurförsäkringen förbereder du dig för djurskador som uppstår vid husdjursproduktion. Du kan välja omfattningen för försäkringen så att den passar behoven på just din gård.

När du väljer återanskaffningsvärde som ersättningsgrund för djuren får du ersättning, enligt vilken du kan skaffa ett yngre djur för att ersätta ett äldre hondjur som avlidit till följd av en olycka.

Du kan välja mellan flera olika ersättningsgränser i enlighet med din egen riskhanteringsförmåga.

Du kan försäkra enskilda, värdefulla produktionsdjur med en individuell djursjukdomsförsäkring.

Vad täcker försäkringen för produktionsdjur

Med försäkringen för produktionsdjur kan du försäkra alla produktionsdjur på nöt-, svin-, fjäderfä-, får- och getgårdar.

Med den reducerade försäkringen för produktionsdjur bereder du dig på förlust av djur på grund av brand, direkt blixtnedslag och stormar. Med basförsäkringen för produktionsdjur täcker du förutom ovan nämnda, även olyckor, försvinnanden och stöld. Med den omfattande försäkringen för produktionsdjur kan du dessutom bereda dig på förluster orsakade av att djuren blir sjuka.

För husdjursgårdar rekommenderas dessutom alltid en försäkring för produktionsavbrott.

I försäkringen ingår OmfattandeBasReducerat

Dödsfall till följd av sjukdom

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Dödsfall till följd av olycka

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Försvinnande

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Dödsfall till följd av storm

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Dödsfall till följd av blixtnedslag

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Dödsfall till följd av eldsvåda

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Vanliga frågor

Med försäkring för produktionsdjur kan du försäkra nötdjur, svin, får och fjäderfä för skador som beskrivs i de olika skyddsnivåerna. Du kan välja den önskade skyddsnivån separat för varje djurgrupp som försäkras. Djuren är försäkrade enligt antal per djurkategori.