<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Försäkring för produktionsdjur

Även om djuren sköts bra kan de insjukna eller skada sig. Med produktionsdjurförsäkringen förbereder du dig för djurskador som uppstår vid husdjursproduktion. Du kan välja omfattningen för försäkringen så att den passar behoven på just din gård.

När du väljer återanskaffningsvärde som ersättningsgrund för djuren får du ersättning, enligt vilken du kan skaffa ett yngre djur för att ersätta ett äldre hondjur som avlidit till följd av en olycka.

Du kan välja mellan flera olika ersättningsgränser i enlighet med din egen riskhanteringsförmåga.

Du kan försäkra enskilda, värdefulla produktionsdjur med en individuell djursjukdomsförsäkring.