Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Placeringar och kapital­förvaltning

Det finns lämpliga lösningar för både de som vill spara månatligen och för de som vill ha Private Banking -tjänster.

Fonder

Du får LokalTapiolas ränte-, aktie- och blandfonder utan tecknings- eller inlösningsarvoden.

Se våra fonder

Private Banking

Private Banking är en privatbank som koncentrerar sig på det väsentliga dvs.

Läs mer on Private Banking

Placeringsförsäkring

En placeringsförsäkring är ett sätt att spara och investera långsiktigt.

Läs mer om placeringsförsäkring

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare information finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Vi behandlar uppgifterna som du lämnar så att vi kan producera tjänster enligt dina önskemål. Läs mer om dataskyddsprinciperna här.

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.