Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Sjukkostnadsförsäkring

En sjukdom eller ett olycksfall kommer ofta som en överraskning och en allvarlig sjukdom är en chock för var och en. Med en sjukkostnadsförsäkring får man snabbt bästa möjliga vård utan att behöva fundera på kostnaderna. Du kan också teckna försäkringen för dig själv eller ditt barn – redan innan barnet är fött. Försäkringen kan tecknas till vuxna, barn och barn som inte ännu fötts. Sjukkostnadsförsäkringen ger ett långvarigt skydd i och med att den gäller tills man fyller 80 år.

Välj lämpligt skydd för dina behov i händelse av sjukdom och olycksfall.

Du får snabbt vård hos våra hälsopartners på distansmottagningar eller mottagningar på läkarcentraler över hela Finland dygnet runt.

Enkel hantering av ärenden: du betalar endast självrisken för din försäkring för vården.

Samlar S-gruppens Bonus som enda i Finland.

Vad täcker sjukkostnadsförsäkringen

Sjukkostnadsförsäkringen täcker undersöknings- och vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner.

Vanliga frågor

Från sjukkostnadsförsäkringen betalas vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner. Sjukkostnadsförsäkringen kan användas till exempel:

  • Vid olika infektionssjukdomar, såsom förkylningar.

  • Vid kroniska sjukdomar såsom allergi, astma och diabetes.

  • Vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

  • Vid allvarliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt och cancer

Du kan få S-gruppens Bonus för sjukkostnadsförsäkringen. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Priset på sjukkostnadsförsäkringen påverkas av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden och deras omfattning, försäkringsbeloppet samt självrisken.

Försäkringen ersätter vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen ersätter läkararvoden, röntgen-, magnet- och laboratorieundersökningar, operationer, sjukhusvård samt receptbelagda läkemedel.

Du kan ansöka om försäkringen redan under graviditeten utifrån mammans hälsodeklaration. Den beviljade försäkringen träder i kraft direkt när barnet fötts och utan begränsningsvillkor.