<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Placeringsförsäkring

En placeringsförsäkring är ett sätt att spara och investera långsiktigt. Det ger dig unika fördelar och flexibilitet: Gör ändringar fritt – den ackumulerade avkastningen beskattas först när du lyfter tillgångar från avtalet. En placeringsförsäkring gör också arvsplaneringen enkel.

Stöd för arvsplanering

Med placeringsförsäkringens förmånstagarförordnande kan du överföra tillgångarna direkt till de personer du har valt. Det är ett enklare sätt att bestämma över sin egendom än ett testamente. Vid dödsfall tillhör tillgångarna inte dödsboet utan betalas direkt till de utvalda förmånstagarna. På detta sätt kan besparingarna användas exempelvis för att betala arvsskatt eller befintliga lån, och försäljning av fastigheter eller andra investeringar kan undvikas.

Brett utbud av placeringar

Placeringsförsäkringen erbjuder ett stort utbud av placeringar och gör det möjligt att placera brett i olika tillgångsklasser. På LokalTapiola har du möjlighet att placera i objekt som småplacerare annars inte har tillgång till. Du får vanligtvis bara tillgång till objekt som är tillgängliga för stora investerare, såsom fastigheter och riskkapitalinvesteringar. Du får också tillgång till kostnadseffektiva Seligson & Co. kapitalförvaltningsportföljer.

Placeringsutbud

Du kan välja placeringsobjekt för din placeringsförsäkring ur vårt omfattande utbud. Inom ett avtal kan du ha flera olika placeringsstrategier – genom att välja ett eller flera placeringsobjekt kan du bygga en lösning inom försäkringsavtalet som uppfyller dina mål. Du kan spara genom engångsplaceringar eller regelbundet varje månad. Du kan när du vill ändra din placeringsplan utifrån marknadsläget eller din livssituation. Du kan exempelvis byta tillgångar från mer riskfyllda produkter mot produkter med lägre risk utan skattekonsekvenser.

När du väljer portföljer med omfattande diversifiering, fattar en kapitalförvaltare placeringsbeslut för din räkning med beaktande av de avtalade gränserna. Vi hjälper dig att av tre olika alternativ välja en portfölj som motsvarar ditt placeringsmål och din risktolerans. Med placeringsportföljer som har omfattande diversifiering får du tillgång till ett stort utbud placeringsobjekt som ofta endast storinvesterare har tillgång till. Läs mer om våra portföljer med omfattande diversifiering .

Seligson & Co Kapitalförvaltningsportföljerna har som mål att erbjuda kunderna marknadsavkastning på ett kostnadseffektivt sätt. Tjänsten grundar sig på årtionden av erfarenhet, finansiell teori och grundlig forskning. Utifrån den här modellen erbjuder vi portföljer som är planerade för olika investerares behov. Läs mer om Seligson & Co Kapitalförvaltningsportföljer .

Det finns många placeringsfonder från LokalTapiola och Seligson & Co Abp som du kan inkludera i försäkringen. Placeringsförsäkringen gör att du kan byta fonder utan skattemässiga konsekvenser. Läs mer om placeringsfonder .

Varför välja LokalTapiolas placeringsförsäkring

 • Vi är en av Finlands mest erfarna kapitalförvaltare. Placeringar har alltid varit en viktig del av vår försäkringsaffärsverksamhet, dvs. så länge som LokalTapiola har försäkrat har vi också placerat. Vi sköter våra kunders tillgångar som våra egna – med hjälp av cirka 250 specialister.

 • På LokalTapiola har du möjlighet att placera i objekt som småplacerare vanligtvis inte har tillgång till. Du får tillgång till objekt som oftast bara är tillgängliga för stora investerare, såsom fastigheter och riskkapitalinvesteringar. Du får också tillgång till kostnadseffektiva Seligson & Co. kapitalförvaltningsportföljer.

 • För att investera i LokalTapiola behöver du inte ha en befintlig kundrelation eller öppna ett separat konto. Du kan investera i en placeringsförsäkring utan maximalt belopp.

 • Egenförmån – när du koncentrerar dina ärenden till oss kan du få hela 17 % rabatt på premierna.

 • Hållbarhet är en av de viktigaste faktorerna i valet av placeringsobjekt. Institutionella investerare valde LokalTapiola Kapitalförvaltning som en hållbara kapitalförvaltare i serien för utmanare (SFR-undersökning 2018-2023, serien för utmanare). Genom att ta hänsyn till hållbarheten i dina placeringar bidrar du till en bättre framtid både lokalt och globalt – utan att kompromissa med avkastningen.

Så här öppnar du en placeringsförsäkring

 1. 1.

  Boka ett möte med en placeringsspecialist.

 2. 2.

  På mötet går vi igenom din ekonomiska situation och dina placeringsmål.

 3. 3.

  Utifrån samtalet bygger vi den bästa lösningen för dig och väljer de lämpligaste placeringsobjekten.

 4. 4.

  Du kan fritt välja till vilka förmånstagare försäkringsersättning ska betalas ut vid dödsfall.