Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Placeringsförsäkring

En placeringsförsäkring är ett sätt att spara och investera långsiktigt. Det ger dig unika fördelar och flexibilitet: Gör ändringar fritt – den ackumulerade avkastningen beskattas först när du lyfter tillgångar från avtalet. En placeringsförsäkring gör också arvsplaneringen enkel.

Hur fungerar en placeringsförsäkring?

Placeringsförsäkringen kombinerar sparande, placering och livförsäkring. Det betyder att dina besparingar är under din kontroll, men vid ett eventuellt dödsfall kan du välja förmånstagarna av beloppet. Tillgångarna i investeringsförsäkringen betalas till förmånstagarna och görs vanligtvis snabbt tillgängliga innan arvet fördelas. Detta kan till exempel göra det lättare att betala arvsskatt. Du kan välja flera placeringsobjekt för placeringsförsäkringen och när som heltst göra ändringar i dem inom avtalet utan skattekonsekvenser. Du betalar skatt först när du lyfter ut tillgångar till ditt bankkonto. Avtalet är flexibelt i enlighet med din livssituation, och du kan lyfta ut tillgångar när du behöver dem. Det finns inte något maximibelopp i en placeringsförsäkring, som till exempel på ett aktiesparkonto.

Placera skatteeffektivt

Du kan välja flera placeringsobjekt för placeringsförsäkringen och när som helst göra ändringar i dem inom avtalet utan några skattekonsekvenser. Inom avtalet kan du exempelvis byta tillgångar från tillgångar med högre risk till tillgångar med lägre risk. Den influtna avkastningen beskattas först när du lyfter tillgångar till ditt bankkonto. Så här använder du ränta på ränta-fenomenet effektivt.

Stöd för arvsplanering

Med placeringsförsäkringens förmånstagarförordnande kan du överföra tillgångarna direkt till de personer du har valt. Det är ett enklare sätt att bestämma över sin egendom än ett testamente. Vid dödsfall tillhör tillgångarna inte dödsboet utan betalas direkt till de utvalda förmånstagarna. På detta sätt kan besparingarna användas exempelvis för att betala arvsskatt eller befintliga lån, och försäljning av fastigheter eller andra investeringar kan undvikas.

Brett utbud av placeringar

Placeringsförsäkringen erbjuder ett stort utbud av placeringar och gör det möjligt att placera brett i olika tillgångsklasser. På LokalTapiola har du möjlighet att placera i objekt som småplacerare annars inte har tillgång till. Du får vanligtvis bara tillgång till objekt som är tillgängliga för stora investerare, såsom fastigheter och riskkapitalinvesteringar. Du får också tillgång till kostnadseffektiva Seligson & Co. kapitalförvaltningsportföljer.

Placeringsutbud

Du kan välja placeringsobjekt för din placeringsförsäkring ur vårt omfattande utbud. Inom ett avtal kan du ha flera olika placeringsstrategier – genom att välja ett eller flera placeringsobjekt kan du bygga en lösning inom försäkringsavtalet som uppfyller dina mål. Du kan spara genom engångsplaceringar eller regelbundet varje månad. Du kan när du vill ändra din placeringsplan utifrån marknadsläget eller din livssituation. Du kan exempelvis byta tillgångar från mer riskfyllda produkter mot produkter med lägre risk utan skattekonsekvenser.

När du väljer portföljer med omfattande diversifiering, fattar en kapitalförvaltare placeringsbeslut för din räkning med beaktande av de avtalade gränserna. Vi hjälper dig att av tre olika alternativ välja en portfölj som motsvarar ditt placeringsmål och din risktolerans. Med placeringsportföljer som har omfattande diversifiering får du tillgång till ett stort utbud placeringsobjekt som ofta endast storinvesterare har tillgång till. Läs mer om våra portföljer med omfattande diversifiering.

Seligson & Co Kapitalförvaltningsportföljerna har som mål att erbjuda kunderna marknadsavkastning på ett kostnadseffektivt sätt. Tjänsten grundar sig på årtionden av erfarenhet, finansiell teori och grundlig forskning. Utifrån den här modellen erbjuder vi portföljer som är planerade för olika investerares behov. Läs mer om Seligson & Co Kapitalförvaltningsportföljer.

Det finns många placeringsfonder från LokalTapiola och Seligson & Co Abp som du kan inkludera i försäkringen. Placeringsförsäkringen gör att du kan byta fonder utan skattemässiga konsekvenser. Läs mer om placeringsfonder.

Varför välja LokalTapiolas placeringsförsäkring

 • Vi är en av Finlands mest erfarna kapitalförvaltare. Placeringar har alltid varit en viktig del av vår försäkringsaffärsverksamhet, dvs. så länge som LokalTapiola har försäkrat har vi också placerat. Vi sköter våra kunders tillgångar som våra egna – med hjälp av cirka 250 specialister.

 • På LokalTapiola har du möjlighet att placera i objekt som småplacerare vanligtvis inte har tillgång till. Du får tillgång till objekt som oftast bara är tillgängliga för stora investerare, såsom fastigheter och riskkapitalinvesteringar. Du får också tillgång till kostnadseffektiva Seligson & Co. kapitalförvaltningsportföljer.

 • För att investera i LokalTapiola behöver du inte ha en befintlig kundrelation eller öppna ett separat konto. Du kan investera i en placeringsförsäkring utan maximalt belopp.

 • Egenförmån – när du koncentrerar dina ärenden till oss kan du få hela 17 % rabatt på premierna.

 • Hållbarhet är en av de viktigaste faktorerna i valet av placeringsobjekt. Institutionella investerare valde LokalTapiola Kapitalförvaltning som en hållbara kapitalförvaltare i serien för utmanare (SFR-undersökning 2018-2023, serien för utmanare). Genom att ta hänsyn till hållbarheten i dina placeringar bidrar du till en bättre framtid både lokalt och globalt – utan att kompromissa med avkastningen.

Så här öppnar du en placeringsförsäkring

 1. 1.

  Boka ett möte med en placeringsspecialist.

 2. 2.

  På mötet går vi igenom din ekonomiska situation och dina placeringsmål.

 3. 3.

  Utifrån samtalet bygger vi den bästa lösningen för dig och väljer de lämpligaste placeringsobjekten.

 4. 4.

  Du kan fritt välja till vilka förmånstagare försäkringsersättning ska betalas ut vid dödsfall.

Boka tid för ett möte

Vanliga frågor om försäkringssparande

Du kan läsa mer om beskattning av placeringsförsäkringar här. Den aktuella skattebehandlingen av placeringsförsäkringar beskrivs också i produktfaktan för ditt avtal. Observera dock att lagstiftningen och beskattningspraxis kan ändras i framtiden.

Du kan välja placeringsobjekten för placeringsförsäkringen från vårt mångsidiga utbud. Genom att välja ett eller flera placeringsobjekt kan du inom försäkringsavtalet bygga upp en lösning som motsvarar dina mål och din erfarenhet. Vårt utbud omfattar:

 • Placeringsportföljer med omfattande diversifiering, som ger dig tillgång till omfattande placeringsobjekt som i allmänhet endast storinvesterare har tillgång till.

 • Placeringsportföljer med betoning på hemmamarknader, vilka drar nytta av vår regionala och bolagsspecifika lokalkännedom och erbjuder professionell diversifiering i Finland, Norden och Europa.

 • Aktivt förvaltade placeringsportföljer, vars tillgångar placeras kostnadseffektivt på de globala aktie- och räntemarknaderna.

 • Ränte-, bland- och aktiefonder med olika avkastnings- och risknivåer från LokalTapiola och Seligson &Co.

Vill du ha personlig rådgivning hjälper vi dig. Du kan kontakta vår kundtjänst på 09 453 8500 mån–fre 9–17. Du kan också kontakta en lokal investeringsexpert, vars kontaktuppgifter du hittar här.

Den årliga förvaltningsavgiften för försäkringen varierar mellan 0,5 och 0,2 procent beroende på sparbeloppet:

 • 0,5 % upp till 100 000 EUR

 • 0,3 % för belopp som överstiger 100 000 EUR

 • 0,2 % för belopp som överstiger 2 000 000 EUR.

Avgifterna som uppbärs för placeringsobjekten beskrivs i stadgarna och faktabladen för respektive placeringsobjekt.

Du kan när som helst under avtalstiden lyfta av sparbelopp från ditt avtal. Vissa placeringsobjekt kan även vara belagda med uttagsavgifter. Läs därför gärna i materialet om placeringsobjekt. Från och med det tredje uttaget av sparbelopp, debiterar vi en handläggningsavgift på 28,99 euro (år 2024). För uppsägning av avtal debiteras inga avgifter. Beakta dock, att efter ett delvist uttag måste sparbeloppet minst uppgå till 150 euro.

I vår nättjänst kan du följa med hur värdet på dina investeringar utvecklats. Som placeringsförsäkringskund kan du använda kapitalförvaltningens nättjänst och därutöver följa med dina investeringar enkelt i appen LokalTapiola Investeringar. Du kan ladda ner appen gratis i appbutiken.

Se hur värdet på investeringsportföljerna eller fonderna utvecklats på våra öppna webbsidor utan att logga in i nättjänsten. Bekanta dig med investeringsportföljernas värdeutveckling och fondernas värdeutveckling.

Som försäkringstagare får du årligen en årsrapport med uppgifter om din försäkring och ändringar som skett i den under året som gått. I årsrapporten ser du bl.a. dina besparingar, premierna du betalat och ändringar som gjorts i avtalet.

Ändring av placeringsplan

I placeringsplanen fastställer du, till vilka placeringsobjekt de placeringar du gör i avtalet riktas. Ofta görs placeringsplanen i samband med att avtalet ingås, men den kan även göras och ändras efteråt i nättjänsten.

I placeringsplanen väljer du placeringsobjekten bland de alternativ LokalTapiola erbjuder och fördelningsandelarna (minst 10 %) enligt vilka premierna som betalats riktas till placeringsobjekten du valt. Om du ändrar placeringsplanen, tillämpas den nya placeringsplanen på kommande betalningar.

Så här ändrar du din placeringsplan:

 1. 1.
 2. 2.

  Gå till fliken Försäkringar.

 3. 3.

  Klicka på knappen Läs mer bredvid din placeringsförsäkring.

 4. 4.

  Klicka på knappen Ändring av placeringsplan.

 5. 5.

  Välj önskade placeringsobjekt.

 6. 6.

  Ange de procentandelar enligt vilka du vill fördela dina kommande betalningar på olika placeringsobjekt.

 7. 7.

  Kontrollera och godkänn ändringen av placeringsplanen.

Överföring av sparbelopp till ett annat placeringsobjekt

Överföring av sparbelopp innebär att det redan influtna sparbeloppet överförs till ett annat placeringsobjekt.
Så här överför du sparbelopp till ett nytt placeringsobjekt:

 1. 1.
 2. 2.

  Gå till fliken Försäkringar.

 3. 3.

  Klicka på knappen Läs mer bredvid din placeringsförsäkring.

 4. 4.

  Klicka på knappen Överföring av sparbelopp.

 5. 5.

  Ange i fältet Andel som lyfts, den procentandel som du vill överföra till ett nytt sparobjekt.

 6. 6.

  Välj de placeringsobjekt, dit du vill att sparbeloppet överförs.

 7. 7.

  Kontrollera och godkänn överföring av sparbelopp.

Ändring av betalningsplan

När försäkringsavtalet ingås avtalar du om betalningsplanen, där du fastställer om du gör en större engångsplacering eller om du sparar ett mindre belopp månatligen. Du kan ändra betalningsplanen i vår nättjänst enligt följande.

 1. 1.
 2. 2.

  Gå till fliken Försäkringar.

 3. 3.

  Klicka på knappen Läs mer bredvid din placeringsförsäkring.

 4. 4.

  Klicka på knappen Ändra betalningsplan.

 5. 5.

  Ange i fältet Årspremie det belopp, som du totalt vill placera per år.

 6. 6.

  Välj i fältet betalningssätt i hur många rater du vill göra placeringar.

 7. 7.

  Välj den förfallodag, när du vill betala premierna enligt betalningsplanen samt om du vill ha en årlig höjning av betalningsplanen.

 8. 8.

  Kontrollera och godkänn ändring av betalningsplan.

Du kan placera på det sätt som du önskar regelbundet eller sporadiskt. Vi rekommenderar ett regelbundet sparande till exempel månatligen enligt betalningsplanen. Du kan också göra sporadiska placeringar i avtalet i Kapitalförvaltningens nättjänst. Då riktas de till ditt avtal enligt den rådande placeringsplanen.

Bekanta dig noggrant med kundmaterialet för placeringsobjektet. Där finns uppgifter om placeringsobjektet och dess risker och kostnader. Du kan själv välja objekten till din placeringsplan, men vill du ha hjälp med valet av placeringsobjekt, kan du kontakta vår kundtjänst på nummer 09 453 8500 mån–fre klockan 9–17.

Du kan göra delvisa uttag av sparbelopp i vår nättjänst för personkunder.

Du kan göra två uttag per kalenderår från ditt avtal utan kostnader. Från och med det tredje uttaget av sparbelopp, debiterar vi en handläggningsavgift på 27,65 euro (år 2023). Beakta dock att efter ett delvist uttag måste sparbeloppet minst uppgå till 150 euro.

I samband med meddelandet om uttag frågar vi lagstadgade frågor, bl.a. orsaken till uttag av sparbelopp och bankkontonumret, till vilket sparbeloppet ska betalas.

Placeringsförsäkringen innehåller en livförsäkring, vars ersättning är lika stor som ditt sparbelopp. Som dödsfallsersättning betalas till förmånstagaren du valt, till exempel till dödsboet, det sparbelopp som influtit till avtalet. Som förmånstagare i ditt avtal kan du förordna en namngiven person eller ge ett allmänt förmånstagarförordnande. Du kan ändra förmånstagarna senare. Ändringen måste göras skriftligen. Anmälan kan t.ex. göras i nättjänsten för personkunder.

Du kan säga upp ditt avtal genom ett skriftligt meddelande eller med en uppsägningsblankett. Inga avgifter uppbärs för uppsägning av avtalet, men för vissa placeringsobjekt kan en uttagsavgift debiteras.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringarna och kapitaliseringsavtalen erbjuds av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och kapitalförvaltningen av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.

Beskattningen har presenterats enligt 1.1.2024. Beskattningsbestämmelser och -praxis kan komma att ändras.

LokalTapiola ansvarar inte för utvecklingen av värdet på placeringarna eller för en eventuell värdeminskning. Du bär som försäkringstagare risken för placeringarnas värdeutveckling och du kan även förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Observera att även om det i placeringsportföljerna finns samma objekt som LokalTapiola använder, så kan avkastningen på den portfölj du valt inte direkt jämföras med LokalTapiolas intäkter av placeringsverksamheten. De förväntade avkastningarna är uppskattningar som grundar sig på avkastningsutvecklingen på lång sikt. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.