Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Rese­försäkring

Livet borde inte bara vara arbete ens för en lantbruksägare, ibland måste man bara åka på en resa. Packa alltid också ner en reseförsäkring som ersätter skador som drabbar dig själv och resgodset. En kontinuerlig reseförsäkring är ofta det mest prisvärda alternativet — och den glömmer du aldrig att ta med på resan.

Försäkringen gäller utomlands och i Finland när du reser över 50 kilometer från ditt hem.

Du får hjälp på finska 24/7 om du blir sjuk eller skadar dig under resan.

Ersätter försening från resan samt avbruten eller inställd resa.

Försäkringen omfattar barn under 18 år som är med på resan.

Vad täcker reseförsäkringen

Reseförsäkringen består av resenärförsäkring och resgodsförsäkring, som du kan välja tillsammans eller separat. Det är möjligt att komplettera den omfattande resenärförsäkringen med tilläggsskydd för idrottsresor. Egna barn och barnbarn under 18 år som är med på resan är också försäkrade genom resenärförsäkringen.

Kontinuerlig eller tidsbegränsad reseförsäkring

En kontinuerlig reseförsäkring är ett förmånligare alternativ om du reser två eller flera gånger per år. En kontinuerlig reseförsäkring är även det mest bekymmerslösa alternativet, eftersom din försäkring gäller året runt och överallt i världen, även i Finland.

En resespecifik försäkring kan vara det förmånligaste alternativet för dig om du reser högst en gång per år eller mer sällan. När du tecknar försäkringen, ange ditt avrese- och returdatum för din resa.

Reseförsäkringsintyg

Du kan ladda ner ett resenärförsäkringsintyg i vår nättjänst och spara intyget eller skriva ut det och ta det med dig på resan. I nättjänsten kan du också begära ett reseförsäkringsintyg för visum.

Vanliga frågor

Reseförsäkringen ersätter oväntade sjukdomar och olycksfall som inträffar under resan, annullering av resan av tvingande skäl, försening från resan samt om du av tvingande skäl är tvungen att återvända hem mitt under resan. Resgodsförsäkringen ersätter exempelvis stöld av resgods och om resgods går sönder. Hemförsäkringen kan också ersätta resgods.

Om barnet reser ensamt ska en separat resenärförsäkring tecknas för barnet. Resenärförsäkringen omfattar de egna barnen, makens barn, barnbarnen samt andra än egna barn som är under 18 år och stadigvarande bor i samma hushåll och reser tillsammans med dig.

Om du har LokalTapiolas hemförsäkring täcker den resgodset för försäkringstagaren och personer som bor i samma hushåll som försäkringstagaren, alltså behövs ingen separat resgodsförsäkring. Om din hemförsäkring inte omfattar skydd för resgods kan du köpa en separat resgodsförsäkring. I händelse av att resgodset blir försenat ersätter vi kostnader för anskaffning av nödvändighetsvaror.

Resenärförsäkringen är alltid utan självrisk. Du kan välja resgodsskydd utan självrisk för utlandsresor i samband med resgodsförsäkring och hemförsäkring.

Priset på reseförsäkringen beror på om du tecknar försäkringen som kontinuerlig eller separat för varje resa. En kontinuerlig reseförsäkring är i allmänhet ett förmånligare alternativ om du reser två eller flera gånger per år.