<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Barn­försäkring

Med en barnförsäkring får även lantbruksägarens barn vård snabbt och vårdkostnaderna ersätts om barnet blir sjukt eller råkar ut för ett olycksfall. Med HälsoHjälpen har du alltid tillgång till distansläkartjänster, vilket är en stor fördel, särskilt om din familj bor längre bort från större städer. Vid behov bokas även en tid för barnet till en traditionell mottagning.

Bästa möjliga vård för ditt barn utan att behöva köa.

Försäkringen ersätter vårdkostnader som orsakats av en sjukdom eller ett olycksfall, till exempel läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner.

Du får snabbt vård hos våra hälsopartners på distansmottagningar eller mottagningar på läkarcentraler över hela Finland, från morgon till kväll.

Samlar S-gruppens Bonus som enda i Finland.

Vad täcker barnförsäkringen

Grunden för sjukförsäkringen för barn utgörs av vårdkostnaderna för sjukdom och olycksfall. Du kan teckna försäkringen för ditt barn redan under graviditeten. Då är försäkringen i kraft direkt när barnet föds. Du kan komplettera försäkringen enligt dina behov.

Vanliga frågor

När ett barn blir sjukt får du snabbt bästa möjliga vård för barnet utan att behöva köa. Du betalar självrisken bara en gång per kalenderår. Ett barn kan råka ut för en olycka hemma, på daghemmet, i skolan eller i hobbyverksamhet. Försäkringen ersätter också vårdkostnader till följd av ett olycksfall utan självrisk.

Försäkringen ersätter vårdkostnader som orsakas av en sjukdom eller ett olycksfall, såsom läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner.

Ditt barn kan utöva idrott med skydd av försäkringen fram till 18 års ålder, alltså behöver barnet inte en separat licensförsäkring.

Du kan få S-gruppens Bonus för sjukförsäkringen för barn. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

När du tecknar barnförsäkringen får du tillgång till LokalTapiolas distansläkartjänst, HälsoHjälpen, där du får hjälp av sjukskötare och läkare varje dag kl. 7–23. Du får råd vid såväl sjukdom som olycksfall och vid behov en läkartid direkt.