Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en viktig försäkring, eftersom den ersätter om människor skadas i trafiken. Ur försäkringen betalas också egendomsskada som drabbat den oskyldiga parten. Enligt trafikförsäkringslagen är trafikförsäkringen en obligatorisk försäkring för alla fordon som används i trafiken.

Trafikförsäkringen ersätter personskador för alla parter.

Ur trafikförsäkringen betalas också egendomsskada som drabbat den oskyldiga parten.

Bonusskyddet säkerställer att bonusen inte sjunker i händelse av en kollision.

För skador på din egen bil eller annat fordon är det bra att alltid teckna även en kaskoförsäkring.

Vad ersätter trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter skador i trafiken. I den förnyade trafikförsäkringen är den maximala bonusen för bilar nu 80 %. Du uppnår full bonus allt lättare och snabbare.

Trafikförsäkring Ersätter

Trafikförsäkringen ersätter i regel personskador hos alla parter om en skada inträffar. Trafikförsäkringen ersätter bland annat följande:

sjukvårdskostnader,

förlust av inkomst och underhåll,

tillfälligt och bestående men samt

skäliga begravningskostnader.

Personförsäkringsersättning till skadevållaren kan vägras eller minskas om hen orsakat skadan uppsåtligen, genom grav oaktsamhet, i berusat tillstånd eller med fordon som tagits i bruk utan tillstånd.

Ingår i försäkringen

Försäkringen ersätter vanligtvis egendomsskador på motpartens fordon samt kläder och personliga bruksföremål för passagerare i det egna fordonet.

Ingår i försäkringen

Endast skador som inträffar i trafiken ersätts. Skadan ersätts inte om motorfordonet inte har använts i trafik. Fordonet är inte i trafik när det används utanför trafikleden för jordbruksarbete eller huvudsakligen för andra ändamål än transport av personer eller varor. Fordonet är inte heller i trafik om det förvaras eller repareras i ett garage eller reparationsverkstad eller på annan motsvarande plats eller om det används på ett område som är begränsat för trafik i tävlings-, övnings- eller testsyfte.

Ingår i försäkringen

Skada som inträffar under en arbetsprestation ersätts vanligtvis inte. I en sådan situation drabbar skadan en person som i samband med lastning av fordonet eller annan arbetsprestation deltar i arbetet, egendom som är föremål för arbetet eller ett fordon som deltagit i arbetet.

Ingår inte i försäkringen

Skador på annat djur än ren som varit på trafikled utan övervakning ersätts vanligtvis inte.

Ingår inte i försäkringen

Vanliga frågor

Trafikförsäkringen ersätter om människor skadas i trafiken. Ur försäkringen betalas också egendomsskada som drabbat den oskyldiga parten. Enligt trafikförsäkringslagen är trafikförsäkringen en obligatorisk försäkring för alla fordon som används i trafiken. Läs mer om trafikförsäkringslagen .

Trafikförsäkring krävs bland annat för följande fordon: bil, motor- och motocrosscykel, moped, motorförsedd cykel (effekt > 250 W), snöskoter, terränghjuling, traktor och motorarbetsmaskin och släpvagn. Trafikförsäkring ska i regel även tecknas för fordon som inte behöver registreras. Oregistrerade fordon är också i trafik, till exempel på den egna gården eller i skogen.

Beroende på fordon påverkas priset på trafikförsäkringen av olika faktorer. Faktorer som påverkar priset är till exempel motorns cylindervolym och effekt, försäkringstagarens ålder och hemvist samt den intjänade bonusen.

I händelse av en kollision garanterar Bonusskyddet en besparing på hundratals euro. I LokalTapiolas trafikförsäkringar för bilar i privat bruk ingår ett Bonusskydd, som säkerställer att din bonus inte sjunker även om en kollision skulle inträffa. Du tjänar in Bonusskydd genom att köra skadefritt.

Exempel: Du stöter till en annan bil på parkeringen. Redan en liten repa kan orsaka stora kostnader. Om du har 80 procent i bonus på din trafikförsäkring sjunker trafikbonusen utan Bonusskydd till 65 procent – och försäkringspremierna stiger för flera år framöver.

Du får Bonusskydd för alla dina bilar så snart din bonus har nått 80 procent. Bonusskyddet är personligt och sänker inte bonusen för den bil som drabbats av en skada.

LokalTapiolas fulla bonus är en av de högsta i Finland och den maximala bonusen för bilar är 80 procent. Bonusen baserar sig på din personliga körhistorik. Bonusen beräknas med hjälp av historiken för alla bilar du har försäkrat och den behöver inte längre överföras från en bil till en annan.

När du tecknar en försäkring på LokalTapiola för alla dina bilar samtidigt får du samma bonus för dem, oavsett om du har två eller flera bilar.

Bonusen baserar sig på din personliga körhistorik. Bonusen beräknas med hjälp av historiken för alla bilar du har försäkrat och bonusen behöver inte längre överföras från en bil till en annan.

Om du har kört skadefritt i 2 år får du LokalTapiolas belöningsbonus på +5 % utöver din nuvarande bonus. Förmånen upprepar sig, dvs. för varje 2 år får du en extra bonus på +5 %.

Efter en (1) skada reduceras bonusen med 15 procentenheter. Om du har ett giltigt bonusskydd minskar inte bonusen till följd av en (1) skada.

Vi tar hänsyn till unga förare och personer som inte har en tidigare försäkrings- och skadehistorik med en rejäl startbonus på 25 % för alla.

LokalTapiolas bonusförmåner är tillgängliga för nya försäkringar för alla bilar – personbilar, paketbilar, lastbilar, bussar, specialbilar och husbilar.

Trafikförsäkringen har ingen självrisk.

Du kan göra en avställning eller påställning i LokalTapiolas nättjänst för privatkunder. Ändringen kan du också göra på LokalTapiolas kontor, på en besiktningsstation eller i Transport- och kommunikationsverket Traficoms e-tjänst.

Innan du gör avställningen, kontrollera med LokalTapiola hur avställningen påverkar din försäkring. Förutom bilar kan du också avställa andra fordon, till exempel motorcyklar och snöskotrar.

Observera följande:

  • Påställning av fordon ska göras alltid innan fordonet används i trafik.

  • Ett avställt fordon får köras fram till utgången av avställningsdatumet, så länge fordonet har registreringsskyltar och försäkringen är giltig. Därefter är det förbjudet att använda fordonet, dvs. det får inte köras i trafiken.

Läs om elektronisk registrering här .

Ladda ner överlåtelsebrevet för fordon från Traficoms webbplats .

Green Card, dvs. intyg över trafikförsäkring, får du genom att beställa intyget via vår nättjänst eller genom att kontakta oss.

Följande dokument krävs utomlands:

Trafikförsäkringen gäller i EES-länder och länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. I andra länder gäller trafikförsäkringen inte och därför behöver du en gränsförsäkring eller ifrågavarande lands trafikförsäkring. Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet. I vissa länder gäller höjd självrisk i stöldförsäkringen; undantagen finns antecknade i kaskoförsäkringsvillkoren.