Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Försäkring för övriga fordon

Med en försäkring för övriga fordon försäkrar gårdsägaren behändigt en rallybil, en oregistrerad motocrosscykel, ett golffordon eller annat liknande fordon. Trafikförsäkringen, som är obligatorisk för alla fordon, ersätter personskador och skador på övriga parters egendom om du orsakar en skada i trafiken.

Köp försäkringen genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor.

S-gruppens Bonus för försäkring för övriga fordon som enda i Finland.

Kontakta oss när du vill försäkra ditt fordon.

Trafikförsäkring

  • Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som orsakats motpartens fordon.

  • Trafikförsäkringen ersätter kläder och bruksföremål för passagerare i det egna fordonet.

  • Vid personskador ersätts bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförluster och begravningskostnader.

Vanliga frågor

Du kan köpa försäkringen genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Praktiskt taget alla bilaffärer och besiktningsstationer i Finland säljer också våra försäkringar.

Fordonets trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju dagar från det att ägande- eller besittningsrätten av fordonet överlåtits. Om du köper ett fordon av en annan ägare än den som är antecknad i registret, ska försäkringen tecknas omedelbart. Om tecknandet av trafikförsäkringen har försummats inom föreskriven tid, debiterar Trafikförsäkringscentralen fordonets ägare eller innehavare en förhöjd försäkringspremie.

Försäkringstagaren kan endast vara ägaren eller innehavaren av fordonet. Med innehavare avses fordonets huvudsakliga användare som inte är fordonets ägare. Till exempel en familjemedlem som huvudsakligen använder bilen ska antecknas i försäkringen och i fordonsregistret som innehavare, om denna person använder bilen i mer än 30 dagar.

Du kan byta försäkringsbolag när som helst. Om rallybilen, motocrosscykeln, golffordonet eller motsvarande annat fordon ägs av ett finansbolag, meddelar vi automatiskt fordonets ägare om byte av försäkringsbolag och uppdaterar automatiskt uppgifterna i fordonsregistret (Traficom).

Trafikförsäkring ska tecknas också för ett oregistrerat fordon om det används i trafik. Med trafik avses också körning utanför vägtrafiken, till exempel i skogen, på gårdsområden, på is eller åkrar. En skada kan inträffa även där, alltså är det en bra idé att ha försäkringsskyddet i skick.

Priset på försäkringen för en rallybil, en motocrosscykel, ett golffordon eller liknande annat fordon består av olika faktorer. Fordonsförsäkringen omfattar kasko- och trafikförsäkring. Du kan välja kaskoförsäkringens omfattning enligt dina behov och din situation. Det är bra att konkurrensutsätta och jämföra fordonsförsäkringar, eftersom det hjälper dig att hitta den bästa försäkringen.

Upphör min försäkring automatiskt när jag säljer mitt fordon eller byter försäkringsbolag? Ja, din försäkring upphör automatiskt. Vi får information om försäljningen av fordonet eller bytet av försäkringsbolag från Traficom. Om du har en öppen faktura skickar vi dig en ersättningsfaktura efter ändringen. Om du redan har betalat fakturan återbetalar vi den extra premien till ditt konto. Försäkringen för ett oregistrerat fordon måste sägas upp skriftligen.