Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Dra nytta av Skogsvårdsföreningens medlemsförmåner

Rabatter

Som medlem i skogsvårdsföreningen får du från LokalTapiola minst 10 % rabatt på LokalTapiolas hem- och skogsförsäkring. Rabatt på skogsförsäkring kräver att kunden har antingen LokalTapiolas hem- eller lantbruksförsäkring.

En förhöjd rabatt på 15 % på skogsförsäkring ges om kunden har en placering på minst 10 000 € i LokalTapiolas sparlivförsäkring.För att du ska få rabatten ska du meddela ditt medlemsnummer till din kontaktperson eller kontakta LokalTapiola. Om du ännu inte är medlem i Skogsvårdsföreningen, anslut dig som medlem här.

Ifall kunden genom sitt medlemskap i MTK-förening har rabatt på skogs- och/eller hemförsäkringen, kan samma objekt inte ha Svf-förmån.

Genom att befullmäktiga överlåtelse av uppgifterna om dina skogstillgångar till LokalTapiola deltar du i utlottningen av ett presentkort på 500 euro, med vilket du kan göra inköp på alla S-gruppens verksamhetsställen.

Ta hand om din skog

Privata skogsägare innehar en skogsegendom på över 45 miljarder, som det lönar sig att sköta väl. Vädret orsakar största delen av skadorna som sänker skogarnas värde. Enligt Naturresursinstitutet Luke kommer stormar, skogsbränder och svampskador att bli vanligare och kraftigare i framtiden. Vid stora skador tar det längre att röja de skadade träden, varvid risken för insektskador ökar.

I framtiden kommer vi sannolikt att också möta allt fler främmande skadedjur i våra skogar. Även om man inte kan behärska naturkrafterna, kan man påverka deras ekonomiska risk när de slår till. Genom att ta hand om god skogsvård och genom att försäkra sin skog kan skogsägaren sova lugnt.