Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Ett naturfenomen skadade en byggnad

Om ett naturfenomen, till exempel en storm, ett störtregn eller en hagelstorm, skadar byggnader eller annan egendom, måste skyddet och upprensningen av skadeplatsen inledas så snart som möjligt.

Gör så här

 1. 1. Börja röja upp och förhindra ytterligare skador

  Skydda byggnaden och röj undan fallna träd så snabbt som möjligt. Ta bort träd som har fallit, lutar mot eller riskerar att falla på byggnaden. Se till din egen säkerhet – begär vid behov hjälp av professionella trädröjare eller av räddningsverket. Fotografera skadorna på byggnaden och på gården innan röjningen påbörjas.

  Skydda yttertaket med presenningar om det har skadats. Detta förhindrar att regnvatten eller smältvatten tränger in. Använd säkerhetsutrustning, t.ex. säkerhetssele, rep och skyddsskor.

  Se till att frysen hålls stängd vid elavbrott. Då bevaras livsmedlen i flera timmar innan de blir förstörda.

 2. 2. Anmäl en skada

  Fotografera om möjligt skadorna på byggnaden och gårdsområdet före röjningsarbetet och anmäl skadan med en elektronisk blankett. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna innan reparationen påbörjas.

  Öppna blanketten

 3. 3. Vänta så kontaktar vi dig

  När vi har fått din skadeanmälan, kontaktar vi dig och kommer överens om fortsatta åtgärder. Vid behov beställer vi och bekostar en skadekartläggning.

 4. 4. Be entreprenörerna om nödvändiga handlingar

  Begär ett anbud på reparationer samt ett skatteskuldsintyg och ArPL-intyg av entreprenörerna och skicka dessa till oss för godkännande. Om du vill kan du låta oss sköta begäran om anbud och då begär vi även intygen. Som beställare av arbetet övervakar du reparationsarbetets framskridande och kvalitet.