Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Lantbruksverksamheten avbröts på grund av en skada

Från avbrottsförsäkringen kan vi ersätta ekonomiska förluster till följd av avbrott i lantbrukets verksamhet då avbrottet till exempel beror på olika sakskador eller på att en nyckelperson insjuknat eller produktionsdjur avlidit.

Gör så här

 1. 1. Anmäl en skada

  Anmäl skadan med pdf-blanketten.

  Öppna blanketten

 2. 2. Ge oss mer information

  • Revisorns kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress).

  • Redogörelse för lantbrukets verksamhet.

  • Uppskattning av avbrottsperioden i verksamheten.

  • Redogörelse för hur skadefallet har påverkat driften av lantbruket.

  • Vid personavbrottsskador läkarintyg över arbetsoförmågan samt en sjukjournal eller ett läkarutlåtande E eller B.

  • Vid avbrottsskador som gäller verksamheten, utredning om den egendomsskada som orsakat avbrottet.