Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Lantbruks­försäkringar

Vid förändringar på ditt lantbruk, kontakta alltid LokalTapiola. Vi kartlägger tillsammans försäkringsskyddet för ditt lantbruk och du kan igen lita på att försäkringen motsvarar förhållandena på ditt lantbruk och att den är tillräckligt omfattande. Nedan finns tips på tidtabell för försäkring och på försäkringsbehov vid förändringssituationer.

Kom ihåg att teckna en trafikförsäkring inom 7 dygn, när du skaffar ett nytt fordon eller en ny arbetsmaskin som ska trafikförsäkras. Sköt samtidigt även den frivilliga försäkringen.

Det är skäl att teckna försäkring för en ny byggnad senast när du har fört en betydande mängd byggmaterial till byggarbetsplatsen.

Skaffar du flera djur eller om omsättningen ökar ska du uppdatera din lantbruksförsäkring före den utvidgade produktionen inleds.

Om du arrenderar nya åkrar, kom ihåg att uppdatera försäkringen med den ökade åkerarealen och omsättningen före växtperioden inleds.

När du köper ny skog lönar det sig att försäkra den genast i samband med ägarbyte. Det lönar sig att teckna en försäkring till exempel mot sork- och snöskador innan vintern kommer.

Kom även ihåg att försäkra dina arbetstagare för olycksfall och yrkessjukdomar med lagstadgad olycksfallsförsäkring. Som arbetsgivare är du skyldig att försäkra dina arbetstagare före arbetet börjar, när det totala antalet arbetsdagar är över 12 per år.

När ditt lantbruk byter ägare, till exempel via generationsväxling, ska du komma ihåg att överföra lantbruksförsäkringen till den nya ägaren inom 2 veckor efter ägarbytet.

När du slutar med ett aktivt jordbruk lönar det sig att också uppdatera försäkringsskyddet enligt den ändrade situationen. Huvudregeln är att den som äger är den som försäkrar. I vissa fall är det lämpligt att ändra lantbruksförsäkringen till hemförsäkring.

Om ditt lantbruk har bolagiserats, tecknas försäkringarna i ditt lantbruks namn med dess FO-nummer, om lantbruket är i aktiebolagsform eller annars i handelsregistret. Fordonsförsäkringar kan inte tecknas i namnet för en sammanslutning som har skapats för beskattningen. De tecknas i namnet för de verkliga användarna av fordonet, dvs. innehavarna. Ofta i praktiken med din eller din makes/makas personbeteckning.

Kantri lantbruksförsäkring

Med en lantbruksförsäkring försäkrar du egendomen och affärsverksamheten på ditt lantbruk och ditt privat hushåll.

Läs mer om Kantri lantbruksförsäkring

Skogförsäkring

Låt inte stormen fälla din skogsegendomg. Försäkra den.

Läs mer om skogsförsäkring

Arbetsolycksfalls­försäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.

Läs mer om arbetsolycksfalls­försäkring