Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Generationsväxling

Förbered dig för generationsväxling på din gård redan några år före den planerade tidpunkten. Ta hjälp av experter som känner till generationsväxlingar, så att de olika synvinklarna beaktas tillräckligt.

I din situation lönar det sig att beakta

Som ny lantbruksföretagare kan du få startstöd för unga jordbrukare. Startstödet förutsätter att vissa villkor uppfylls. Du får ytterligare information om villkoren från Livsmedesverkets webbplats .

Som en jordbrukare som avslutar sin odlingsverksamhet kan du å andra sidan vara berättigad till avträdelsestöd, som söks från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). För att få stödet måste man alltid avstå ägandet till gården.

När du vid ägarbyte antingen har tagit över gården eller överlåtit den åt någon annan som fortsätter förändras dina försäkringsbehov. Du har två veckor tid att ändra försäkringarna i rätt ägares namn. Trafikförsäkringarna ska sätta i skick redan inom en vecka. Både med tanke på skötseln av egendom och skötandet av lantbruket är det viktigt att såväl den som överlåter som den som fortsätter sätter testamenten och äktenskapsförord i skick.

Du som fortsätter

  • Bekanta dig med de tjänster som LokalTapiola erbjuder vid generationsväxling, till exempel finansiering och försäkringar.

  • I samband med planeringen lönar det sig att också att reda ut hur den som överlåter gården kommer att bo och om den eventuellt jobbar på gården.

  • Sköt helst yrkesfärdighet och utbildning i skick redan före generationsväxlingen, men senast genast efter den.

  • Den unga jordbrukarens startstöd består av understöd, räntestödslån och överlåtelseskatt för affären. Stödet måsten sökas inom 10 månader från det att gårdsbruket inleds men det lönar sig att söka redan före själva överlåtelsen

Du som överlåter

  • Bekanta dig med de tjänster som LokalTapiola erbjuder vid generationsväxling, till exempel försäkringar, sparande och placering, planering av arvskifte.

  • I samband med planeringen lönar det sig att också att reda ut hur den som överlåter gården kommer att bo och om den eventuellt jobbar på gården.

  • Den som överlåter gården vid generationsväxling är med vissa förutsättningar berättigad till avträdelsestöd. Mera information om villkoren hittar du på LPA:s webbplats .