Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Bolagisering av lantbruket

Som lantbruksföretagare lönar det sig för dig att fundera över vilken bolagsform som är den mest ändamålsenliga med tanke på din verksamhet. Innan du bestämmer dig för att bolagisera ditt lantbruk ska du planera omsorgsfullt bland annat genom att beräkna den ekonomiska nyttan av bolagiseringen med olika scenarier.

I din situation lönar det sig att beakta

Ta reda på vilken företagsform som är lämplig för din gård. Kom ihåg att ett aktiebolag är en egen ekonomisk enhet, vars verksamhet i hög grad styrs av aktiebolagslagen och andra lagar och förordningar.

Det lönar sig för dig att göra upp en bolagiseringsplan tillsammans med en expert. Planen ska också innefatta noggranna kalkyler om hur den nuvarande gården skulle fortsätta och samma situation som aktiebolag. Det är bra om alla företagare och deras familjer deltar i planeringen.

Förhandla med banken, landsbygdsavdelningen vid NTM-centralen, skattemyndigheterna och LPA. Utred vilka möjligheter du har att få stöd i en situation där gården fungerar som ett aktiebolag.

Kom också ihåg

 • Preliminära etableringsdokument, sökande av förhandsavgörande och beslut om bolagisering.

 • Bolaget ska ha en klar strategi som aktieägarna beslutat om tillsammans.

 • Ett tillräckligt stort startkapital ska placeras i bolaget.

 • Alla avtal som gäller aktiebolaget ska göras skriftligt.

 • Man ska fästa uppmärksamhet vid aktiebolagets ekonomiförvaltning; arbetsfördelningen med bokföringsbyrån, bokföringsbyråns kunnande, rapportering och uppföljning, ekonomiska nyckeltal, revision.

 • Aktieägarnas inkomstdelningsmodell.

 • Bolagets externa betalningsberedskap.

 • Klargör spelreglerna för beslutsfattandet genast från början.

 • Skatteplanering.

 • Se till att bolagets och bolagets aktieägare försäkringar är i skick.

 • Se till att bolagets och bolagets aktieägare försäkringar är i skick.

Kantri lantbruksförsäkring

Med en lantbruksförsäkring försäkrar du egendomen och affärsverksamheten på ditt lantbruk och ditt privat hushåll.

Läs mer om Kantri lantbruksförsäkring

Arbetsolycksfalls­försäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.

Läs mer om arbetsolycksfalls­försäkring

ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du sörja för dina arbetstagares pensionsskydd.

Läs mer om ArPL-försäkring