Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuuriskien hallinta

Vastuuriskillä tarkoitetaan vahingonkorvausvastuun riskiä. Vahingonkorvausvastuu jaetaan yleensä sopimusperusteiseen vastuuseen ja sopimuksen ulkopuoliseen vastuuseen. Yrityksen toiminnasta tai tuotteista voi aiheutua ulkopuolisille tai sopimuskumppaneille vahinkoja, joista yritys voi joutua korvausvastuuseen voimassaolevan oikeuden mukaan.

Korvausvastuu ulkopuoliselle aiheutuneesta vahingosta

Korvausvastuu ulkopuoliselle tarkoittaa elinkeinonharjoittajan vastuuta liiketoiminnastaan aiheutuvasta vahingosta muulle kuin sopimuskumppanilleen. Vahingonkorvauslaki koskee vahingonkorvausvastuuta sopimussuhteen ulkopuolella. Lain mukaan korvausvastuu edellyttää vastuuperustetta, vahinkoa ja syy-yhteyttä näiden välillä.

Vastuu voi aiheutua myös elinkeinonharjoittajan valmistamien tai maahantuomien tuotteiden turvallisuuspuutteista.

Vahingonaiheuttajan korvausvastuu aiheutuneesta vahingosta edellyttää aina nimenomaista perustetta, kuten lain säännöstä. Muussa tapauksessa vahinkoa kärsinyt taho joutuu itse kantamaan vahingon seuraukset. Itselleen ei voi aiheuttaa vastuuvahinkoa.

Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää sitä, että vahingonkärsinyt kykenee osoittamaan teon ja vahingon välisen syy-yhteyden. Lisäksi edellytetään, että vahingonaiheuttaja on toiminut tuottamuksellisesti eli huolimattomasti, piittaamattomasti tai tahallisesti. Eräissä tilanteissa, kuten laissa mainitun, yleensä toimialaan liittyvä ankaran vastuun osalta, vahingonkärsineen näyttövelvollisuutta on kevennetty tästä lähtökohdasta.

Lain mukaan korvauksen tulee vastata aiheutunutta vahinkoa. Eräissä maissa, kuten USA:ssa, käytössä oleva rangaistusluonteinen korvaus ei ole käytössä Suomessa.