Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

RiskiHelppi - Yleistä

Tältä sivulta löydät mm. ajankohtaista tietoa riskienhallinnasta, uusimmat ohjeet ja voit tutustua järjestämiimme tilaisuuksiin riskienhallinnasta ja turvallisuudesta.

Ajankohtaista

NIS2-direktiivi vahvistaa kyberturvallisuutta organisaatio- ja yhteiskuntasolla. Se edistää yritysten toiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta sekä asettaa velvoitteita digitaalisten riskien hallintaan. Direktiivin saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä on parhaillaan käynnissä, ja uuden lain soveltaminen alkaa jo 18.10.2024.

Finnish Information Security Cluster (FISC) – Kyberala ry:n uusi soveltamisopas tarjoaa selkeät tulkinnat sekä parhaat käytännöt direktiivin vaatimusten täyttämiseksi. Opas on saatavilla ilmaiseksi Kyberala ry:n sivuilta.

Kyberturvallisuuskeskus puolestaan on julkaissut uuden version Kybermittarista, jolla voi esimerkiksi tehdä myös NIS2-direktiiviin liittyvien hallintakeinojen valintaa ja raportointia. Lue lisää Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kampanja Digiajan turvallinen ja terveellinen työ 2023-2025 lisää tietämystä uusien digitaaliteknologioiden vaikutuksesta työhön ja työpaikkoihin sekä niihin liittyvistä työsuojeluhaasteista ja -mahdollisuuksista. Kampanjan tarkoituksena on edistää Euroopan komission nolla-ajattelun mukaista ennaltaehkäisyn kulttuuria lisäämällä tietoisuutta, tarjoamalla käytännön resursseja ja saattamalla sidosryhmiä yhteen. Lue lisää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston sivuilta.

Verkkopalvelujemme uudistuksen myötä RiskiHelppi on nyt osa lahitapiola.fi-sivustoa. Entiset sisällöt ovat pääosin jäljellä. Osaa sisällöstä vielä muokkaamme ja kehitämme edelleen lähiaikoina.

Tervetuloa uudistettuun RiskiHelppiin!

Kiinteistöpalvelualan työsuojeluopas on tarkoitettu kiinteistöpalvelualan työpaikkojen työsuojeluhenkilöstölle, linjajohdolle, johdolle ja esihenkilöille sekä muun henkilöstön työsuojeluperehdyttämiseen. Lue lisää Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Usean eri tahon yhdessä tuottamassa julkaisussa annetaan perustason ohjeita turvallisuusjärjestelmien digitaalisen turvallisuuden huomioimiseksi palvelukokonaisuuden suunnittelun ja hankinnan eri vaiheissa, toteutuksessa sekä käytössä ja ylläpidossa. Lue lisää Turva-alan yrittäjien sivuilta.

Huoltovarmuuskeskuksen Digipooli on julkaissut oppaan yritysjohdolle digitaalisen turvallisuuden ottamiseksi osaksi strategiaa ja johtamista.

Aurinkosähköjärjestelmien omistajille, suunnittelijoille, rakentajille ja viranomaisille laaditun ohjeen löydät Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston sivuilta.

Olemme julkaisseet uusia PowerPoint-videoita mm. työmatkaturvallisuudesta ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän rakentamisesta. Katso nämä ja muut turvallisuusvideot RiskiHelpin videokirjastosta - dreambroker.com.

Työturvallisuuskeskus on julkaissut ohjeita yrityksen työsuojeluohjelman rakentamiseksi. Pienen työpaikan työsuojelun toimintaohjelma -työkirja ja -webinaarit on suunnattu alle 10 henkilöä työllistävälle työpaikalle. Ohjeita voit tutkia tarkemmin Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Seminaarit

LähiTapiolan järjestämät tilaisuudet riskienhallinnasta ja turvallisuudesta

Järjestämme erilaisia seminaareja ja webinaareja liiketoimintajohdolle, turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tutustu aiempien seminaarien ja webinaarien tallenteisiin.

Uusimmat ohjeet

Uusimmat ohjeet löydät alla olevasta luettelosta. Kaikki ohjeet ja työkalut löydät myös Hyödynnä materiaaleja -sivulta.

LähiTapiola ja Liikenneturva ovat tehneet työkirjan, jonka avulla voit ohjata työpaikkaasi kohti nollaa työmatkatapaturmaa.

Työmatkaliikenteen työkirja (pdf)

Sähköavusteiset polkupyörät yleistyvät työmatkakulkuvälineenä, joten työpaikoillakin tulee kiinnittää huomiota niiden turvalliseen lataukseen ja säilytykseen.

Sähköavusteisten polkupyörien latauspisteen ja säilytystilan turvallisuusohje työpaikoille (pdf).

LähiTapiola ja Liikenneturva ovat kehittäneet itsearviointityökalun, jonka avulla yritykset voivat arvioida sekä kehittää omaa työmatkaturvallisuuttaan.

- Liikenneturvallinen työpaikka (pdf)
- En trafiksäker arbetsplats (pdf)
- Safe Mobility at Workplaces (pdf)

Aurinkosähköjärjestelmän asennusohje on tarkoitettu ensisijaisesti oppaaksi uuden järjestelmän asennusta, käyttöönottoa ja kunnossapitoa varten.

Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuusohje (pdf)

Poistumisharjoituksessa on kyse etukäteen suunnitellusta ja toteutushetkellä johdetusta kiinteistön evakuoimisesta. Harjoituksen tarkoituksena on testata kiinteistön turvallisuusohjeiden ja teknisten järjestelmien toimivuutta käytännössä sekä henkilöstön toimintaa.

Rakennuksen poistumisharjoitus (pdf)

Tapaturmataajuus on työtapaturmamittari. Sen avulla työtapaturmien määrä voidaan suhteuttaa tehtyihin työtunteihin. Tapaturmataajuuden perusteella voidaan vertailla eri toimialoilla ja ammattiryhmissä työn tapaturmariskiä ja sen vaihtelua.

Tapaturmataajuuden laskenta (pdf)