Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä 24.4.2024

Kesätöissä sattuu vähemmän tapaturmia, kun työhön saa kunnon perehdytyksen

Monessa yrityksessä odotetaan jo kesätyöntekijöiden tuloa. Huolellinen perehdytys ja välittävä työturvallisuuskulttuuri ehkäisevät tehokkaasti tapaturmia.

Kesätyöntekijöille sattuu ja tapahtuu. LähiTapiolan vahinkokuvausdatan mukaan vuosina 2020–2023 kesätyöntekijöille sattui muun muassa seuraavia haavereita: mattopuukko lipsahti pakkauspahveja käsitellessä, veitsi lipesi keittiössä kasviksia pilkkoessa, nilkka pyörähti rampin reunaan astuessa, oksa osui silmään vesakoita leikatessa ja pää osui terävään hyllynkulmaan laitetta purkaessa.

– Etenkin sormi- ja silmävammat ovat tyypillisiä kesätyöntekijöille sattuneita vahinkoja. Moni haaveri olisi ollut vältettävissä kypärää, viiltosuojahanskoja tai turvakenkiä käyttämällä. Suojavälineet pitäisi aina olla kesätyöntekijöiden saatavilla ja niiden käyttöä pitää valvoa, sanoo LähiTapiolan korvauspäällikkö Janne Ruotsalainen.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastot vahvistavat, että nuorille sattuvat työtapaturmat aiheuttavat eniten vahinkoja sormiin, käden alueelle ja silmiin. Juuri ennen haaveria nuori on tyypillisesti tehnyt jotain konkreettista käsittelyä tai esimerkiksi siirtänyt taakkaa käsivoimin.

Riskeistä kertominen on välittämistä

Nuorille 15–19-vuotiaille työntekijöille sattuu kesäkuukausina (kesä-, heinä- ja elokuu) keskimäärin noin 1 200–1 300 tapaturmaa*.

– Koronakesät 2020 ja 2021 olivat poikkeuksellisen alhaisia tapaturmien osalta, mutta muuten määrät kesäkuukausina ovat pysyneet melko tasaisina, sanoo tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho TVK:sta. Työtapaturmat ovat kokonaisuudessaan vähentyneet, mutta nuorille sattuu enemmän työtapaturmia kuin vanhemmille työntekijöille. Yksi selittävä tekijä tälle on se, että kokemusta haetaan ja saadaan usein fyysisesti raskaista, suorittavista töistä, kuten pihatöistä ja rakennusalalta.

– Työtunteihin nähden haavereita tulee onneksi vähän ja ne ovat yleensä lieviä. Taustalla on usein kokemattomuutta ja nuoruuden innokkuutta, Janne Ruotsalainen toteaa.

Toisaalta jos ensimmäinen vahinko on lievä, nuori saattaa oppia vääränlaisen suhtautuminen riskinottoon.

– Kaikkinensa kesätyö on mahtava juttu ja erinomainen väylä työelämään. Kunnollinen perehdytys ja työn tekemisen riskeistä kertominen on tärkeää kesätyöntekijöille. Se on välittämistä, ja nuorena luotu perusta työturvallisuusasenteelle kantaa pitkälle, toteaa Ruotsalainen. Tapaturmavakuutuskeskuksessa työtapaturmia on tilastoitu jo 120 vuoden ajan. – Pidempää kaarta kun katsoo, yksi positiivinen havainto on se, että ammatti- tai ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvilla työjaksoilla työtapaturmien määrät ovat selkeästi vähentyneet. On tärkeää, että nuoret pystyvät viemään saamaansa turvallisuusoppia mukanaan varsinaiseen työelämään siirtyessään, Sysi-Aho sanoo.

Kesätyöntekijöiden vakuutusturva

Kesätyöntekijät kuuluvat lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin siinä missä vakituisetkin työntekijät. Myös työmatkat kuuluvat lakisääteisen turvan piiriin.

– Vahinkoja sattuu myös kodin ja kesätyöpaikan välillä. Jos työtapaturma tai työmatkatapaturma sattuu, kesätyöntekijän pitää heti ilmoittaa siitä työnantajalle, joka ilmoittaa sen vakuutusyhtiöön, Ruotsalainen ohjeistaa.

Työnantaja voi tarjota työntekijöilleen myös laajempaa lisäturvaa vapaa-ajalla tapahtuvien tapaturmien hoitoon. – Moni kesätyöntekijä ei tule ajatelleeksi, että työnantaja korvaisi vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia. Työnantajan kannattaa kertoa kesätyöntekijälle myös mahdollisesta vapaaehtoisesta vakuutuksesta.

Viisi vinkkiä kesätyöntekijöiden palkkaamiseen ja työturvallisuuden lisäämiseen
 1. 1.

  Panosta perehdytykseen. Kunnollinen perehdytys ja työn tekemisen riskeistä kertominen on tärkeää kesätyöntekijöille. Huolehdi siis siitä, että kesätyöntekijä saa tarvittavan perehdytyksen ennen työn aloittamista ja tarjoa myös riittävästi tukea ja opastusta koko kesätyöjakson ajan.

 2. 2.

  Opasta turvavälineiden käyttöön ja valvo niiden käyttöä. Jos työ on sellaista, mikä vaatii turvavälineitä, kuten kypärää, suojalaseja ja turvakenkiä, niistä pitää sanoa. Turvavälineiden käyttöön pitää opastaa, niiden käyttöä tulee valvoa ja turvavälineet pitää olla koko ajan saatavilla.

 3. 3.

  Luo avoin ja kannustava ilmapiiri. Kannusta kesätyöntekijöitä kyselemään ja olemaan uteliaita. Monet vahingot voi välttää, kun kysyy ja varmistaa ensin.

 4. 4.

  Toimi esimerkkinä. Omalla toiminnallasi luot myönteistä työkulttuuria ja osoitat, mikä työssä ja työturvallisuudessa on tärkeää. Nuorena luotu perusta työturvallisuusasenteelle ja turvallisuuskulttuurille kantaa parhaimmillaan koko työuran.

 5. 5.

  Vakuutus tuo turvaa. Kesätyöntekijät kuuluvat lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin siinä missä vakituinenkin henkilökunta. Kesätyöntekijöiden vakuutusturva ei eroa yrityksen vakituisen henkilökunnan turvasta.

* Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) data vuosilta 2016–2022.

Sattuiko kesätyöntekijälle tapaturma? Toimi näin .