Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

RiskiHelppi - Ota riskit hallintaan

Yritysten toimintaan liittyy monenlaisia riskejä. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan avulla ne tunnistetaan, arvioidaan niiden merkitys organisaatiolle ja valitaan kullekin riskille sopivat hallintakeinot. Tähän osioon on koottu perustietoa turvallisuuden eri alueilta sekä linkkejä ja ohjeita lisätietoihin.

Yhtenäinen turvallisuuskulttuuri

Riskienhallinta sovitetaan organisaation tarpeisiin. Siinä otetaan huomioon yrityksen toimintaympäristö sekä organisaation kyvyt, osaaminen ja resurssit.

Eri riskilajien hallinnan järjestämiseksi on olemassa vakiintuneita toimintamalleja. Lisäksi monet eri lait, kuten työturvallisuus-, pelastus- ja kirjanpitolaki ohjaavat yritysten riskienhallintaa. Yrityksen riskit ovat usein sidoksissa toisiinsa, joten yhden riskin toteutuminen voi johtaa vaikutuksiin myös muilla toiminnan alueilla. Monet toimintatavat ja vaatimukset ovat turvallisuuden eri alueilla samankaltaisia, joten kannattaa pyrkiä koko yrityksen yhtenäiseen malliin ja turvallisuuskulttuuriin.

Riskienhallinnan osa-alueita

Henkilöriskien hallinta

Työhyvinvointi, työkyky ja työturvallisuus muodostavat kokonaisuuden, jossa eri osa-alueet tukevat toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa.

Lue lisää henkilöriskien hallinnasta

Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuudella tavoitellaan organisaation häiriötöntä, laadukasta, virheetöntä ja tehokasta tietokäsittelyä.

Lue lisää tietoturvallisuudesta

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden avaintekijöitä ovat kuljettajat, ajoneuvot sekä liikenneväylät.

Lue lisää liikenneturvallisuudesta

Paloturvallisuus

Paloturvallisuuden tavoitteena on suojata ihmisiä ja varallisuutta.

Lue lisää paloturvallisuudesta

Rikosten torjunta

Rikosten torjunnalla suojaudutaan tahallisilta vahingonteoilta, joiden kohteena voivat olla yrityksen henkilöstö, toiminta, omaisuus ja tiedot.

Lue lisää rikosten torjunnasta

Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus

Ympäristöturvallisuudella tavoitellaan ympäristövahinkojen ja -haittojen ennalta ehkäisyä ja niiden vaikutusten minimointia.

Lue lisää ympäristöturvallisuudesta

Vastuuriskien hallinta

Vastuuriskillä tarkoitetaan vastuuta, joka syntyy normin rikkomisesta, toiminnan tai tuotteen aiheuttamana tai sopimusrikkomuksesta.

Lue lisää vastuuriskien hallinnasta

Jatkuvuussuunnittelu

Jatkuvuussuunnittelun tavoitteena on varautua ennalta mahdollisiin häiriötilanteisiin.

Lue lisää jatkuvuussuunnittelusta