Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkilövahinko

Tutustu alla oleviin toimintaohjeisiin ja toimi sen mukaisesti. Jos haluat hoitaa toisen henkilön korvausasioita, tarvitset valtakirjan. Avaa valtakirja tästä.

Jos sinulla on sairauskulu- tai tapaturmavakuutus ja olet maksanut kulut itse, hae korvaus verkkopalvelussamme.

Sairauden tai tapaturman perusteella korvattavia kuluja ovat mm:

 • lääkärinpalkkiot
 • lääkärin määräämät lääkkeet
 • tutkimukset
 • poliklinikkamaksut
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • terveyskeskusmaksut

Tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa, vaikka tapaturmasta ei ole vielä edellyttänyt käyntiä lääkärissä.

Kun vahinkoilmoitus on tehty, voit hakea myöhemmin aiheutuvista kuluista korvauksen verkkopalvelussa.


Vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutus korvaa molempien osapuolten henkilövahingot. Jos olit vahingon sattuessa työssä tai työmatkalla eli matkalla asunnolta työpaikalle tai työpaikalta asunnolle, henkilövahinkosi käsitellään ensisijaisesti työnantajasi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Pyydä tässä tapauksessa työnantajaasi tekemään tapaturmailmoitus tapaturmayhtiöön ja tiedustele tutkimus- ja hoitokulujen sekä mahdollisen ansionmenetyksen korvauksia sieltä.

Jos vahinko ei ole sattunut työssä tai työmatkalla, voit hakea korvauksen liikennevahinkovammoista aiheutuneista tutkimus- ja hoitokuluista sekä ansionmenetyksestä (ellei työnantajasi maksa sinulle sairausajanpalkkaa) suoraan LähiTapiolasta, näistä ei tarvitse hakea Kela-korvausta.

Voit lisäksi hakea korvausta mm. tilapäisestä ja pysyvästä haitasta, jos liikennevahingossa saadut vammat eivät ole vähäisiä ja niistä on jäänyt toiminnallista haittaa. Korvausten käsittelyä varten tarvitsemme lääkärinlausunnon.

Jos liikennevahinkoon osallinen on vahingon seurauksena menehtynyt, korvataan menehtyneen kohtuulliset hautaus- ja hautajaiskulut liikennevakuutuksesta. Lisäksi maksetaan korvausta elatuksen menetyksestä mm. leskelle, alaikäisille tai opiskeleville lapsille ja ottolapsille.

Lisätietoja saat korvauspalvelustamme, puh. 09 453 3612.


Korvauksen hakeminen yksityistapaturmavakuutuksesta

 • tee vahinkoilmoitus sähköisessä korvauspalvelussa, jos et ole vielä tehnyt ilmoitusta tai hakenut korvausta tapaturmasta
 • päiväraha: lähetä korvauskäsittelyyn lääkärintodistus ja palkkaverokortti tai muutosverokortti etuutta varten
 • haittakorvaus: lähetä korvauskäsittelyyn lääkärinlausunto

Korvauksen hakeminen henkivakuutuksesta:

 • Täytä ja lähetä pdf-hakemus LähiTapiolaan. Avaa pdf-hakemus tästä.
 • Toimita hakemuksen liitteenä lääkärinlausunto (esim. B-lausunto) työkyvyttömyyspäivärahan, työkyvyttömyyseläkkeen, maksuvapautuksen tai invaliditeettikorvauksen käsittelyä varten
 • Työkyvyttömyyspäiväraha ja -eläke ovat veronalaista ansiotuloa. Liitä tämän vuoksi hakemuksen mukaan palkkaverokorttisi tai kopio siitä.

Korvauksen hakeminen henkivakuutuksen perusteella:

 • Täytä korvaushakemus tästä.
 • Tarkempia tietoja korvauksen hakemisesta saat numerosta 09 453 8000 ma-pe klo 8-18

Korvaus muun henkilövakuutuksen perusteella:

Korvauskäsittelyä varten toimittakaa LähiTapiolaan:

 • kirjallinen vahinkoilmoitus
 • vakuutetun virkatodistukset jokaisesta seurakunnasta, jossa hän on ollut kirjoilla 15 vuotiaasta lähtien
 • kuolinsyytodistus ja/tai ruumiinavauspöytäkirja
 • poliisitutkintapöytäkirja
 • kaikkien edunsaajien henkilö-, ja osoite- ja tilitiedot


Sähköisessä korvauspalvelussa voi hakea hoitokulukorvauksia seuraavista sairaus-, tapaturma- ja matkustajavakuutuksista. Suluissa on merkitty näiden vakuutusten vakuutusnumeroiden alkuosa.

 • Startti- ja Omastarttivakuutukset (390-)
 • Omavara-vakuutus (390-50)
 • Sairauskuluvakuutukset (391-, 491-)
 • Lapsivakuutus (353-, 319-)
 • Yksityistapaturmavakuutus (353-, 319-, 390-)
 • Matkustajavakuutus (353-, 319-, 390-)

Palveluun pääset omilla pankkitunnuksillasi.

Palvelusta ei voi hakea korvausta työkyvyttömyydestä, haitasta, kuolemantapauksesta tai korvausta urheiluvakuutuksen perusteella. Voit tehdä vahinkoilmoituksen, vaikka tapaturmasta tai matkavahingosta ei vielä olisi aiheutunut kuluja.

Omavastuu

Jos vakuutuksessasi on hakukertakohtainen, euromääräinen omavastuu, sähköisessä korvauspalvelussa se vähennetään vain kerran kalenterivuodessa (1.1. - 31.12.). Korvausta voit hakea heti kun kulut ylittävät omavastuuosuuden.

Valtakirja
Valtakirjalla voit valtuuttaa toisen täysi-ikäisen henkilön hoitamaan vakuutus- ja korvausasioita puolestasi.
Valtuutettu pystyy tämän jälkeen tekemään puolestasi mm. vahinkoilmoituksen sattuneesta vahingosta sekä hakemaan korvauksia aiheutuneista kuluista puhelimitse. Alaikäisen lapsen osalta valtuutettu voi hakea korvausta myös verkkopalvelussamme.
Tee valtakirja vakuutustietojen saamiseksi sekä vakuutus- ja korvausasioiden hoitamiseksi.

Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on oikeus hoitaa lapsen vakuutusasioita ja saada niistä tietoja, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.
Milloin saan korvauksen?

Usein korvaus voidaan maksaa heti. Jos hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä seitsemän arkipäivän sisällä hakemuksen tekemisestä.

Ilmoitus huoltajuudesta Startti- ja Omastarttivakuutuksissa

Ilmoitus huoltajuudesta on tehtävä, jotta vanhempi voi katsoa verkkopalvelussa myös Startti- tai Omastarttivakuutuksen tietoja, sillä näissä lapsi itse on vakuutuksenottaja.

Jos lapsella on vain yksi huoltaja, ilmoituksen liitteeksi tarvitaan kopio lapsen virkatodistuksesta tai viranomaisen huoltajuuspäätöksestä.

Tositteiden toimittaminen

Sähköiseen korvauspalveluun liittyvät tositteet voit toimittaa osoitteeseen:
LähiTapiola-ryhmä
Henki/Skannaus
Tunnus 5007453
Info: net1
00003 VASTAUSLÄHETYS


Jos kelan korvausta ei ole vähennetty maksamistasi hoitokuluista, hae sairausvakuutuslain mukainen korvaus ensin Kelasta ja tämän jälkeen voit hakea korvausta LähiTapiolasta.


Kun tapaturma tai sairaus yllättää, ota yhteyttä TerveysHelppiin. Sairaanhoitajat ja lääkärit auttavat sinua joka päivä klo 7–23 verkossa ja TerveysHelppi-sovelluksessa, jonka lataat maksutta App Storesta ja Google Play Storesta. Siirry TerveysHelppiin.