Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Sairastuminen tai tapaturma matkalla

Matkalla alkaneen sairauden tai matkalla sattuneen tapaturman hoitojen kuluista voit hakea korvausta Terveysvakuutuksen matkustajan hoitoturvasta.

Vahinko sattui

Toimi näin

 1. 1. Varaa lääkäriaika terveyskumppanillemme

  Kun näytät terveyskumppanillemme matkavakuutustodistustasi, voi kumppanimme laskuttaa käynnistäsi suoraan meitä. Lataa pdf-muotoinen vakuutustodistus verkkopalvelussamme.

  Lataa vakuutustodistus

  Jos hakeudut hoitoon muualle kuin terveyskumppanillemme, maksa käyntisi itse, säilytä tositteet ja hae meiltä korvausta myöhemmin.

 2. 2. Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

  Voit ilmoittaa matkan aikana sattuneesta tapaturmasta tai sairastumisestasi tekemällä vahinkoilmoituksen verkkopalvelussamme. Samalla voit hakea korvausta sinulle jo aiheutuneista hoitokuluista.

  Kirjaudu verkkopalveluun

Toimi näin

 1. 1. Hakeudu lääkärille

  Voit hakeutua hoitoon haluamallesi lääkäriasemalle matkakohteessa ja hakea myöhemmin korvausta maksamistasi kuluista.

  Jos lääkäriasemalla on mahdollisuus laskuttaa saamasi hoito suoraan meiltä, tulee sinun esittää heille todistus matkustajavakuutuksesi voimassaolosta. Lataa pdf-muotoinen matkavakuutustodistus verkkopalvelussamme.

  Lataa vakuutustodistus
 2. 2. Matkahätäpalvelu

  Vahingon sattuessa voit olla yhteydessä matkahätäpalveluumme soittamalla numeroon +358 800 04531.  Suomenkielinen palvelu on käytössäsi ympäri vuorokauden. Matkahätäpalvelun kautta saat yhteyden sinua ulkomailla palvelevaan yhteistyökumppaniimme SOS Internationaliin, josta saat apua mm. sopivan hoitopaikan valitsemiseen matkakohteessasi.

  Voit ilmoittaa vahingosta myös SOS:n verkkopalvelun kautta. Kun olet tehnyt ilmoituksen, ollaan SOS:lta sinuun yhteydessä.

  Jos vahinko sattuu Yhdysvalloissa tai yleisimpien turistikohteiden ulkopuolella

  Ota yhteyttä SOS matkahätäpalveluun aina, jos sinulle sattuu tapaturma tai sairastut.

  Jos vahinko sattuu jossain muussa matkakohteessa

  Ota yhteyttä SOS matkahätäpalveluun varsinkin silloin, jos sairastuminen tai tapaturma on vakava.

  Ilmoita vahingosta SOS-verkkopalvelussa

 3. 3. Ilmoita vahingosta ja hae korvausta

  Jos olet maksanut itse matkasairauden tai matkatapaturman hoidon kuluja, täytä vahinkoilmoitus ja hae korvausta verkkopalvelussamme.

  Kirjaudu verkkopalveluun
 4. 4. Hoitoon hakeutuminen kotimaassa

  Jos matkasairaus tai -tapaturma vaatii lääkärinhoitoa matkalta palattuasi, voit hakeutua terveyskumppanillemme ja näyttää matkavakuutustodistustasi, jotta lääkäriasema voi laskuttaa matkasairautesi tai -tapaturmasi hoitokulut suoraan meiltä. Tarvittaessa maksa käyntisi itse, säilytä tositteet ja hae meiltä korvausta myöhemmin.

Lataa LähiTapiola-sovellus

Voit hoitaa vakuutus-, korvaus- ja sijoitusasiasi sujuvasti puhelimella 24/7.

Tutustu sovelluksen latausohjeisiin.

Usein kysyttyä

Matkatapaturmalla tarkoitetaan matkalla sattunutta, äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman. Matkatapaturman hoitokuluja korvaamme enintään siihen asti kun 3 vuotta on kulunut tapaturmasta.

Matkatapaturmana korvaamme myös vakuutetun tahtomatta sattuneen hukkumisen, kaasumyrkytyksen, lämpöhalvauksen, auringonpistoksen, paleltumisen, vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttaman myrkytyksen sekä paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutuneen vamman.

Lisäksi korvaamme hoitokuluja yksittäisen äkillisen liikkeen tai kuormittavan voimanponnistuksen yhteydessä aiheutuneesta lihaksen tai jänteen venähdysvammasta, jos lääkärinhoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa vahingosta. Maksamme korvausta enintään 6 viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Äkillisen liikkeen tai kuormittavan voimanponnistuksen hoitokuluina emme kuitenkaan korvaa fysioterapiaa, magneettitutkimusta ja leikkaustoimenpiteitä.

Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen, matkan aikana alkunsa saanut sairaus, joka vaatii lääkärinhoitoa. Matkasairaudeksi ei voida katsoa sairautta, jonka oireita on ilmennyt jo ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä. Matkasairauden korvattavuus edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu matkan aikana tai 7 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Korvaamme matkasairauden hoitokuluja enintään siihen asti, kun 120 päivää on kulunut lääkärinhoidon alkamisesta.

Matkasairauden ja matkatapaturman hoitoturvasta korvaamme mm.

 • lääkärikäynnit

 • lääkärin määräämät lääkkeet

 • sairaalan hoitopäivämaksut

 • lääkärin määräämät tutkimukset ja toimenpiteet

 • matkatapaturmassa lääkärin määräämää fysikaalista hoitoa

 • matkatapaturman vuoksi määrätyn ensimmäisen ortopedisen tuen

 • hoitoihin liittyvät matkakulut matkakohteessa.

Jos vakuutus sisältää tapaturmaisen pysyvän haitan tai tapaturmaisen kuoleman turvan, voit hakea korvausta myös niistä.

Jos hyvässä hoitotasapainossa ollut sairaus äkillisesti ja odottamatta matkan aikana pahenee, voimme korvata vakuutuksesta matkakohteessa annetun ensiapuluonteisen hoidon enintään 10 päivän ajalta. Mitkään muut, kuten matkan keskeytymiskulut, eivät näissä tilanteissa ole matkustajavakuutuksesta korvattavia.

Jos sairauden tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat kesken matkalle lähtiessäsi, ja saman sairauden vuoksi tarvitset hoitoa matkan aikana, emme voi lainkaan maksaa matkustajavakuutuksesta korvauksia.

Raskaudentilasta korvaamme ainoastaan ensiapuluonteiset hoitokulut matkakohteessa, jos ne ovat aiheutuneet ennen raskausviikkoa 29 välitöntä hoitoa vaativasta ja tavanomaisen raskaudentilan kulusta poikkeavasta äkillisestä ja odottamattomasta muutoksesta. Hoitokuluja korvaamme enintään 10 päivän ajalta hoidon alkamisesta.

Matkustajan hoitoturvasta korvaamme ulkomaan matkalla alkaneen äkillisen hammassäryn tai puremisesta hampaalle aiheutuneen vahingon välttämättömän ensiapuluonteisen hoidon. Hoitoon tulee hakeutua matkan aikana tai 7 vuorokauden sisällä matkan päättymisestä. Korvaamme hoitokuluja enintään 120 €.

Matkatapaturman aiheuttaman hammasvamman hoitokuluina korvaamme tarpeelliset hammaslääkärin antaman tai määräämän hoidon tai tutkimuksen kustannukset.

Korvaamme hoitokulut ja matkan keskeytymisestä aiheutuneet kulut ilman euromääräistä ylärajaa. Kulujen tulee kuitenkin olla välttämättömiä ja kohtuullisia.

Kun kyseessä on suuret kulut, esim. ambulanssilennolla kotiuttaminen, tulee sen korvattavuus hyväksyttää meillä ennen lennon toteutumista.

Matkasairauden hoitokuluja korvaamme enintään siihen asti, kun 120 päivää on kulunut lääkärinhoidon alkamisesta. Matkatapaturman hoitokuluja korvataan enintään 3 vuoden ajan tapaturman sattumisesta.

Terveysvakuutuksesta voit hakea korvausta verkkopalvelussamme. Huomaa, että alaikäiselle lapselle sattuneen vahingon korvauksia voi hakea vain huoltaja.

Kun vahinkoilmoitus on tehty, voit myöhemmin hakea korvausta hoitokuluista verkkopalvelussa valitsemalla aiemmin ilmoittamasi vahingon.

Maksusitoumus on ennakkoratkaisu korvattavuudesta yksittäiseen toimenpiteeseen tai tutkimukseen, kuten magneettitutkimus tai leikkaus.

Jos matkasairaus tai matkatapaturma vaatii hoitoa kotimaassa, voimme myöntää maksusitoumuksen terveyskumppaneillemme.

 • Maksusitoumus käsitellään terveyskumppanimme tai sinun meille toimittaman lausunnon perusteella.

 • Tarvitsemme sinulta vahinkoilmoituksen ennen maksusitoumuksen käsittelyä.

 • Kun saat maksusitoumuksen, sinun ei tarvitse itse maksaa hoidosta aiheutunutta kulua, vaan hoitolaitos lähettää laskun suoraan meille.

 • Käsittelemme maksusitoumusasiat muutamien arkipäivien aikana. Olemme sinuun yhteydessä, jos tarvitsemme lisätietoja, ja kun ilmoitamme päätöksestä.

Säilytä tositteet vuoden ajan korvauksen hakemisesta, sillä voimme pyytää niitä sinulta tarvittaessa.

Ennen matkalle lähtöä varmistathan matkakohteesi turvallisuuden Ulkoministeriön maakohtaisista matkustustiedotteista.