Yrityksen toiminnan vakuutukset Toiminnan vakuutukset

Miehet rakennustyömaalla

Yritystoimintaan sisältyy aina erilaisia riskejä, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa lisäkustannuksia ja häiriöitä koko yritykselle. Pahimmillaan ne voivat keskeyttää yrityksen toiminnan.

Mitä vahinkoja vakuutuksista korvataan?


Vastuuvahingot

Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan ulkopuolisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja.

Varallisuusvastuuvahingot

Varallisuusvastuuvakuutukset on tarkoitettu taloudellisen vahingonkorvausvastuun varalle.

Tuotevastuuvahingot

Yritys, joka valmistaa, tuo maahan tai myy tuotteita, voi ottaa tuotevastuuvakuutuksen. Siitä korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, joita virheellinen tai puutteellinen tuote aiheuttaa ulkopuolisille.

Keskeytysvahingot

Toiminnan keskeytymisestä aiheutuneita taloudellisia menetyksiä korvataan erilaisista keskeytysvakuutuksista kuten Palo-, Rikko-, Epidemia-, Riippuvuus- tai vuokratuottokeskeytysvakuutus.

Oikeusturva

Oikeusturvavakuutus korvaa lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia ja oikeudenkäyntikuluja. Lakimiesavun tarve voi perustua esimerkiksi työ-, kauppa- tai muuhun sopimusriitaan. Vakuutusta voidaan käyttää myös riitaisissa hakemusasioissa sekä rikosasioissa silloin, kun yritys on asianomistaja.

Kuljetusvastuuvahingot

Selvittämme korvausvastuun, neuvottelemme vakuutuksenottajan puolesta vahingon kärsineen kanssa ja hoidamme mahdollisen korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin.

Ympäristövahingot

Lakisääteinen ympäristövakuutus korvaa yrityksen ulkopuolisille aiheutuneet ympäristövahingot silloin, kun ympäristövahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai on maksukyvytön. Lakisääteinen ympäristövakuutus ei korvaa yritykselle itselleen aiheutuneita ympäristövahinkoja, kuten esimerkiksi maahan valunutta öljyä ja tästä johtuvaa maaperän puhdistusta. Näiden vahinkojen varalle yritys voi ottaa vapaaehtoisen ympäristövakuutuksen.

Tietoturvavahingot

Tietoturvavakuutus korvaa vakuutetulle yritykselle itselleen esimerkiksi liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvaa katemenetystä, kriisinhallintakustannuksia, verkkovarkaudesta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä sekä verkkokiristyksestä aiheutuneita kuluja. Vakuutus kattaa lisäksi korvausvastuuta ulkopuolisia kohtaan esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksen hallussa olevia asiakas- tai henkilötietoja joutuu vääriin käsiin tietomurron yhteydessä.