Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen oikeus­turva­vakuutus

Yrityksen kannattaa ottaa oikeudenkäyntikuluvakuutus, joka vahvistaa yrityksen oikeusturvaa. Vakuutus korvaa yritystoiminnassa aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Vakuutusta voidaan käyttää yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvissä riita- ja hakemusasioissa sekä tietyin rajoituksin rikosasioissa.

Korvaa lakimiespalveluiden käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Vahvistaa yrityksen oikeusturvaa.

Varaudu liiketoiminnan riitatilanteisiin ja riskeihin.

Valitse itsellesi sopiva vakuutusmäärä ja voimassaoloalue.

Mitä oikeusturvavakuutus kattaa

Yrityksen oikeusturvavakuutus eli oikeudenkäyntikuluvakuutus on keino varautua ennakolta liiketoimintaan liittyvien riitojen ratkaisemisesta aiheutuviin asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin.

Vakuutus kattaa kuluja silloin, kun asia voidaan saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Yrityksen oikeusturvavakuutus Sisältää

Oikeudenkäyntikuluvakuutuksesta korvaamme oikeudenkäyntikuluja silloin kun kyseessä on perusteeltaan tai määrältään riitainen asia.

Sisältyy vakuutukseen

Oikeudenkäyntikuluvakuutuksesta korvaamme oikeudenkäyntikuluja silloin kun kyseessä on rikosasia, jossa vakuutettu esittää oikeudenkäynnissä rikokseen perustuvan korvausvaatimuksen.

Sisältyy vakuutukseen

Usein kysyttyä

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio, jossa otetaan huomioon mm. riidanalaisen etuuden arvo. Vakuutuksesta korvataan myös asiaan liittyviä todistelusta aiheutuneita kuluja.

Yrityksen oikeudenkäyntikuluvakuutus ei ole yritykselle pakollinen, mutta suosittelemme ottamaan sen aina mukaan osaksi yritysvakuutusta. Liike-elämään liittyy yhteistyö muiden yritysten kanssa ja hyvistä sopimuksista huolimatta on riski ajautua riitatilanteeseen sopimuskumppanin kanssa.

Tyypillisin riitatilanne on sopimusriita tilaajan ja toimittajan välillä kauppasopimuksen ehdoista, esimerkiksi sovitun työn sisällöstä tai työn laadusta.

Oikeudenkäyntikuluvakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä maantieteellisellä alueella. Vakuutuksesta korvataan kuluja asioissa, jotka voidaan saattaa vakuutuksen voimassaoloalueella käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Vakuutus on käytettävissä riitaan, jos riitaan johtava peruste, esimerkiksi tehty sopimus, on tapahtunut sen jälkeen, kun olet ottanut oikeudenkäyntikuluvakuutuksen. Jos vakuutus on ollut voimassa yli kaksi vuotta, voidaan sitä käyttää myös riitoihin, joiden peruste on tapahtunut ennen sen voimaantuloa.

Vakuutuksen voimassaoloon lasketaan myös se aika, jolloin vakuutus on ollut voimassa eri vakuutusyhtiössä. Tärkeintä on, ettei vakuutuksessa ole katkosta vakuutusyhtiöstä toiseen siirtymisen välissä.

Ei, mutta vakuutus on laajennettavissa kattamaan myös IPR-oikeuksia.

Vakuutuksenottajan valitsema vakuutusmäärä on suurin euromäärä, joka vakuutuksesta korvataan yhtä vahinkoa tai yhtä vakuutuskautta kohti.

Omavastuu on yleensä prosenttiosuus korvattavista kuluista, mutta kuitenkin vähintään vakuutusta tehtäessä sovittu euromäärä. Omavastuu voi olla esimerkiksi 15 % aiheutuneista kustannuksista, vähintään 2000 euroa.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.

Katso toimintaohjeet