Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Kiinteistö­vakuutus

Kuka korvaa, jos kiinteistö vahingoittuu tulipalon, myrskyn tai murron seurauksena? Laajalla kiinteistövakuutuksella esimerkiksi asunto-osakeyhtiö voi varautua moniin äkillisiin ja ennalta arvaamattomiin vahinkoihin. Kiinteistövakuutuksella vakuutetaan yhtiömuotoisessa omistuksessa olevat asuinrakennukset. Omakotitalot vakuutetaan kotivakuutuksella.

Turvaa asuinrakennuksille ja niiden piharakennuksille.

Turvaa myös taloyhtiön asukkaiden yhteiskäyttöiselle irtaimistolle.

Kiinteistön omistajan oikeusturva- ja vastuuvakuutukset kuuluvat pakettiin.

Myös taloyhtiön vuokratulo voidaan vakuuttaa.

Mitä kiinteistövakuutus kattaa

Kiinteistövakuutus on yhtiömuotoisessa omistuksessa oleville asuinrakennuksille tarkoitettu vakuutusyhdistelmä. Vakuutukseen sisältyy turva palon, luonnonilmiöiden, vuodon, murron ja ilkivallan sekä talotekniikan rikkovahinkojen varalta.

Laajimmillaan vakuutus kattaa kaikki äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, joita ei rajoitusehdoilla ole rajattu pois korvattavuudesta. Vakuutus kattaa kiinteistölle ominaiset omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvariskit.

KiinteistövakuutusSisältyy

Jokaiselle rakennukselle valitaan sopiva turvataso kolmesta vaihtoehdosta, jotka ovat suppea, perus ja laaja turvataso. Sopivan turvatason valintaan vaikuttavat muun muassa rakennuksen käyttötarkoitus ja ikä.

Kaikissa turvatasoissa on mukana turva palon ja luonnonilmiöiden varalta. Se riittää usein piharakennuksille. Varsinaisille asuinrakennuksille suositellaan laajaa turvatasoa, joka kattaa lisäksi vuoto-, murto-, ja ilkivaltavahinkoja sekä talotekniikan rikkovahinkoja. Enintään 40 m2 suuruisia autokatoksia ja varastorakennuksia ei tarvitse vakuuttaa erikseen, ne saavat vakuutusturvan osana vakuutettua asuinrakennusta.

Sisältyy vakuutukseen

Kiinteistön omistajalla on vastuu kiinteistön ylläpidosta. Jos tätä tehtävää harjoitettaessa aiheuttaa toiselle osapuolelle henkilö- tai esinevahingon, se korvataan Kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta. Tyypillisimpiä korvattavia vahinkoja ovat liukastumiset taloyhtiön pihalla. Vakuutukseen kuuluu korvausvelvollisuuden selvittäminen vahingon korvaamisen lisäksi.

Sisältyy vakuutukseen

Kiinteistön omistajan oikeusturvavakuutus korvaa kiinteistön omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyviä oikeudenkäyntikuluja. Vakuutusta voidaan käyttää riita- ja hakemusasioissa ja osittain myös rikosasioissa. Vuokrasuhteen purkamiseen tai vuokran määrään liittyviä kustannuksia ei vakuutus kuitenkaan korvaa.

Sisältyy vakuutukseen

Hallinnon vastuuvakuutus on vakuutuksenottajan hallituksen jäsenten, varajäsenten ja yhtiökokouksen puheenjohtajan turvaksi otettava vakuutus. Myös kiinteistön isännöitsijä on vakuutettuna silloin, kun hän ei ole isännöitsijätoimiston ammatti-isännöitsijä.

Hallinnon vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajalle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheutuneita varallisuusvahinkoja, joista vakuutettu on asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain tai osakeyhtiölain perusteella korvausvastuussa.

Sisältyy vakuutukseen

Jos taloyhtiö omistaa huoneistoja, esimerkiksi liikehuoneistoja tai kerhotiloja, joista se saa vuokraa, kannattaa Kiinteistövakuutukseen ottaa mukaan Vuokratulon keskeytysvakuutus. Se korvaa, jos vakuutuksesta korvattava esinevahinko estää vuokratun tilan käytön eikä taloyhtiö voi periä siitä vuokratuloa.

Valinnainen

Säätiöt ja muut asuinhuoneistoja vuokraavat yhtiöt voivat laajentaa turvaansa ottamalla Huoneistoturvan, josta korvataan vuokralaisen rakennukselle aiheuttamia vahinkoja silloin, kun vuokralaisella ei ole omaa vakuutusta, joka korvaisi vahingon.

Valinnainen

Usein kysyttyä

Kiinteistövakuutukseen sisältyy aina esinevakuutus, kiinteistönomistajan vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä hallinnon vastuuvakuutus. Esinevakuutuksen antama turva voidaan valita kolmesta eri laajuudesta eli turvatasosta. Jos taloyhtiö saa vuokratuloja, voi Kiinteistövakuutuksen antamaa turvaa laajentaa vuokratulon keskeytysvakuutuksella.

Kiinteistövakuutuksella voidaan vakuuttaa kaikkia asuinkiinteistöjä, joiden omistus on yhtiömuotoinen, eli esimerkiksi asunto-osakeyhtiö tai asuntosäätiö. Rakennukset voivat olla kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja ja myös yksittäistaloja.

Kiinteistövakuutuksen laajaan turvatasoon voidaan liittää myös AR-vakuutus (All Risk -vakuutus) eli turva äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta. Tällöin vakuutuksesta korvataan myös sellaisia vahinkoja, joita ei korvattaisi ehdoissa mainittujen ilmiöiden perusteella, esimerkiksi akvaarion rikkoutuminen tai lapsen kaataman siivousämpärin aiheuttama vesivahinko.

Tyypillisimpiä korvattavia vahinkoja ovat kiinteistön pihalla tapahtuneet liukastumiset. Pahimpia tapauksia, mutta onneksi harvinaisia, ovat katolta pudonneen lumen aiheuttamat loukkaantumiset.

Vakuutus korvaa saamatta jäänyttä vuokratuloa, kun esimerkiksi taloyhtiön omistaman liikehuoneiston liiketoiminta joudutaan keskeyttämään rakennuksen vuotovahingon takia, eikä liikehuoneistosta voida periä tällöin vuokraa.

Vuokratulon keskeytysvakuutuksesta ei korvata osakehuoneistoista saatavia vuokravastikkeita, ainoastaan kiinteistön omistamista huoneistoista tulevaa vuokratuloa.

Kiinteistövakuutuksen hintaan vaikuttavat rakennuksen ikä, koko ja materiaalit, esimerkiksi onko kyseessä kivi- vai sekarakenteinen rakennus. Vakuutusmaksuun vaikuttaa myös valittu turvataso, eli korvauspiirin laajuus ja rakennuksessa tehdyt putkiremontit.
Kun putket uusitaan, kannattaa se kertoa meille, niin vakuutusmaksusi pienenee pienentynyttä vuotovahinkoriskiä vastaavaksi.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.

Katso toimintaohjeet