Yrityksen toiminnan vakuutukset Toiminnan vakuutukset

Miehet rakennustyömaalla

Yritystoimintaan sisältyy aina erilaisia riskejä, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa lisäkustannuksia ja häiriöitä koko yritykselle. Pahimmillaan ne voivat keskeyttää yrityksen toiminnan.

Pähkinänkuoressa

  • Keskeytysvakuutuksilla yritys voi varautua erilaisten vahinkojen, avainhenkilön sairastumisen tai kuoleman aiheuttamaan liiketoiminnan keskeytymiseen.
  • Vastuuvakuutusta tarvitaan korvaamaan yrityksen tai sen työntekijöiden ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja.
  • Kuljetusvakuutuksilla vakuutetaan tavaranomistajien kuljetusriskit ja kuljetusliikkeiden kuljetusvastuuriskit.
  • Tietoturvavakuutuksen avulla varaudut kyberhyökkäyksistä aiheutuviin vahinkoihin ja kuluihin. Vakuutuksella katetaan tietoturvaloukkauksen suoria taloudellisia seurauksia sekä esimerkiksi yrityksen maineenhallintakustannuksia.

Vakuutukset

Vastuuvakuutus

Yritys voi joutua vastuuseen toimintansa tai tuotteensa aiheuttamista vahingoista. Korvausvastuuta voi kattaa vastuuvakuutuksilla.

Keskeytysvakuutus

Pienikin omaisuusvahinko voi aiheuttaa suuren taloudellisen vahingon, jos yrityksen normaali toiminta keskeytyy. Esimerkiksi tulipalo, vesivahinko tai tuotantokoneen rikkoutuminen voivat keskeyttää tuotannon pitkäksikin aikaa. Tänä aikana yrityksen tulot voivat vähentyä ja kustannukset lisääntyä. Erityisesti pienessä yrityksessä avainhenkilön sairastuminen voi aiheuttaa huomattavia häiriöitä toimintaan.

Oikeusturvavakuutus

Yrityksen oikeusturvavakuutus on tarkoitettu kaikille yritystoimintaa harjoittaville. Sillä voi siirtää vakuutusyhtiölle osan lakimiehen käyttämisestä aiheutuvista kuluista, jos yritys joutuu riita-asian (tai tiettyjen rikosasioiden) osapuoleksi.

Kuljetusvakuutus

Kuljetusvastuuvakuutuksilla ammattimaiset kuljetus-, huolinta- ja varastointipalveluiden tuottajat vakuuttavat sen vastuun, joka heillä on työn kohteena olevasta tavarasta. Vastuu perustuu kansallisiin lakeihin, kansainvälisiin konventioihin tai alan yleisiin sopimusehtoihin.

Ympäristövakuutus

Ympäristövahingossa aine tai energia pilaa ilmaa, maaperää, vesistöä tai pohjavettä. Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus on pakollinen suurelle osalle yrityksistä, joilla on ympäristö- tai kemikaalilupa. Yritys voi tarvita myös vapaaehtoisia ympäristövakuutuksia.

Tietoturvavakuutus

Tietoturvavakuutus on kokonaisuus, jonka kautta yrityksesi saa tuekseen asiantuntevan vakuutus- ja korvauspalvelun sekä vakuutuksen kattamassa vahingossa esimerkiksi tietotekniikan, juridiikan ja viestinnän asiantuntijoita.

Lisätietoa vakuutuksista

Löydät tarkempaa tietoa vakuutuksista tuotekorteista >>