Yrityksen omaisuus ja toiminta Omaisuusvakuutukset

Ajoneuvovakuutukset

Selvitämme yrityksen liiketoiminnan merkittävimmät riskit ja arvioimme, mitkä niistä kannattaa turvata vakuutusratkaisuilla ja mitkä vaativat muunlaista suojausta. Lisäksi otamme huomioon yrityksen toimialan ja muut erityispiirtet.

Mitä vahinkoja vakuutukset korvaavat?


Palo, myrsky ja vuoto

Palovahingot

Palovakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut mm. irtipäässyt tuli, noki ja savu, kun noki on äkillisesti ja arvaamattomasti levinnyt lämmityslaitteista tai tulisijasta, kaasu- tai höyryräjähdys ja automaattisen sammutuslaitteiston vahinkolaukeaminen.

Palo, myrsky ja vuoto

Myrskyvahingot

Myrskyvakuutuksesta korvataan mm. myrskytuulen, suoran salamaniskun ja raesateen aiheuttama suoranainen esinevahinko sekä vahingot, jotka ovat aiheutuneet villieläimen tunkeutumisesta rakennukseen. Vakuutus ei korvaa esim. ylijännitteen, lumenpainon tai tulvan aiheuttamia vahinkoja.

Palo, myrsky ja vuoto

Vuotovahingot

Vuotovakuutuksesta korvataan mm. vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut esinevahinko, jonka on aiheuttanut putkistosta tai käyttölaitteesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti vuotanut neste, kaasu tai höyry sekä vuotovahingon korjaamisesta aiheutuneet vakuutetun rakennuksen rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset, jos vuoto on vahingoittanut rakennusta.

Murto, ilkivalta ja ryöstö

Murto- ja ilkivaltavahingot

Murtovakuutus korvaa murtautumalla aiheutetun varkausvahingon. Murtautumisella tarkoitetaan varkautta, joka on tehty kohteen rakenteita rikkoen. Ilkivaltavakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutetun vahingonteon (ilkivallan).

Murto, ilkivalta ja ryöstö

Ryöstövahingot

Ryöstöllä tarkoitetaan omaisuuden anastamista väkivaltaa hyväksi käyttäen tai väkivallalla uhaten. Ryöstöuhka liittyy etenkin kohteisiin, joissa käsitellään arvokasta tai rikollista muuten kiinnostavaa omaisuutta, kuten käteistä rahaa, arvoesineitä tai lääkeaineita, jota on helppo ryöstää ja myydä tai muuten jakaa eteenpäin. Siksi myös ryöstövakuutus on tärkeä turva yritykselle.

Rikkoutuminen

Rikkovahingot

Rikkovakuutukset korvaavat omaisuuden äkilliset ja ennalta arvaamattomat rikkoutumiset. Rikkoutuminen voi aiheutua omaisuuden sisäisestä tai ulkoisesta syystä. Ulkoinen syy voi olla esimerkiksi koneen tai laitteen putoaminen, kaatuminen tai törmäys toiseen esineeseen.

Pakaste- ja kylmätuotteet

Pakaste- ja kylmätuotteet

Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman sulamisen tai lämpenemisen aiheuttaman vahingon, jonka syynä on pakaste- tai kylmälaitteen rikkoutuminen, jäähdytysaineen vuoto tai ennalta ilmoittamaton sähkökatkos.

Epidemia

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on suoranainen seuraus terveydensuojeluviranomaisen määräyksestä rajoittaa vakuutuksenottajan toimintaa. Määräys annetaan tarttuvien tautien (epidemian) leviämisen estämiseksi.

Kuljetusvakuutus

Kuljetusvahingot

Tavaran kuljetusvakuutus korvaa yrityksen omaisuudelle kuljetuksen aikana sattuneita vahinkoja, joita voivat olla esim. särkyminen, kastuminen, katoaminen ja haveri tai liikenneonnettomuus.