Yrityksen omaisuus ja toiminta Omaisuusvakuutukset

Ajoneuvovakuutukset

Selvitämme yrityksen liiketoiminnan merkittävimmät riskit ja arvioimme, mitkä niistä kannattaa turvata vakuutusratkaisuilla ja mitkä vaativat muunlaista suojausta. Lisäksi otamme huomioon yrityksen toimialan ja muut erityispiirtet.

Pähkinänkuoressa

  • Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaisen vakuutusratkaisun omaisuuden ja toiminnan riskien hallintaan.
  • Vakuutusturva, omavastuu ja vakuutusmäärä valitaan jokaisen vakuutettavan kohteen mukaan, jolloin voidaan ottaa huomioon yrityksen toimialan ja muiden erityispiirteiden mukaiset vakuutustarpeet.

Vakuutukset

Palo-, myrsky- ja vuotovakuutus

Yrityksen omaisuus kannattaa vakuuttaa vähintään palon, myrskyn ja vuotovahinkojen varalta.

Murto- ja ilkivaltavakuutus

Tyypillistä varkausvahingoille on, että niistä aiheutuvat välilliset vahingot ovat usein suuremmat kuin itse anastetun omaisuuden arvo. Murtovakuutukseen liittyy vakuutuksenottajaa velvoittava murtosuojeluohje.

Ryöstövakuutus

Ryöstöuhka liittyy etenkin kohteisiin, joissa käsitellään arvokasta tai rikollista muuten kiinnostavaa omaisuutta, kuten käteistä rahaa, arvoesineitä tai lääkeaineita, jota on helppo ryöstää ja myydä tai muuten jakaa eteenpäin.

Rikkovakuutus

Tietokoneohjatut, kehittyneemmät koneet ja laitteet voivat rikkoutua herkästi. Rikko- ja sähköilmiövakuutus korvaavat omaisuuden äkillisiä ja odottamattomia rikkoontumisia.

Pakaste- ja kylmätuotevakuutus

Pakaste- tai kylmälaitteen rikkoutuminen, jäähdytysaineen vuoto tai ennalta ilmoittamaton sähkökatkos voi aiheuttaa vahinkoa liiketoiminnalle.

Epidemiavakuutus

Vakuutus on tarkoitettu vain elintarvikkeita ja rehuja valmistaville ja myyville yrityksille sekä ravintoloille ja vastaaville.

Kuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutuksilla vakuutetaan yrityksen tavarankuljetuksiin liittyvät riskit. Tyypillisimpiä vakuutettavia kuljetuksia ovat yrityksen osto- ja myyntikuljetukset sekä tuonti- ja vientikuljetukset.