Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkilöriskien hallinta

Henkilöstö on yrityksen keskeinen voimavara yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Sillä on ratkaiseva merkitys liiketoiminnan kehittymiselle ja yrityksen menestymiselle.

Henkilöstöön ja turvalliseen työympäristöön panostaminen on sijoitus, joka tuottaa!
 

Työhyvinvoinnin kehittäminen kannattaa

Työntekijöiden hyvinvointi näkyy yrityksen kaikessa toiminnassa. Työhyvinvoinnin osa-alueet ovat henkinen hyvinvointi, fyysinen hyvinvointi, osaaminen sekä työyhteisö ja johtaminen.

Henkiseen hyvinvointiin vaikuttavat esimerkiksi työn mielekkyys ja motivaatio sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Työyhteisön fyysistä hyvinvointia voidaan edistää muun muassa työergonomialla. Työntekijän osaaminen riippuu esimerkiksi oman työn hallinnasta. Toisaalta myös toimiva työyhteisö sekä työn ja työprosessien kehittäminen voivat edesauttaa työhyvinvointia.

Työhyvinvoinnin kehittäminen tuo konkreettista hyötyä yrityksellesi

Yrityksesi hyötyy työhyvinvoinnin edistämisestä monella tavalla. Työhyvinvointia kehittämällä:

  • sairauspoissaolot ja työtapaturmat vähenevät
  • innovatiivisuus lisääntyy
  • työntekijöiden vaihtuvuus pienenee
  • työskentely tehostuu
  • yrityskuva ja kilpailukyky paranevat
  • työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat kulut vähenevät
  • ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen vähenee ja eläkekustannukset pienenevät.