Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkilöriskien hallinta

Henkilöstö on yrityksen keskeinen voimavara yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Sillä on ratkaiseva merkitys liiketoiminnan kehittymiselle ja yrityksen menestymiselle.

Henkilöstöön ja turvalliseen työympäristöön panostaminen on sijoitus, joka tuottaa!
 

Henkilöriskien hallinta on osa päivittäistä johtamista

Työhyvinvointi, työkyky ja työturvallisuus muodostavat kokonaisuuden, jossa eri osa-alueet tukevat toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa. Niiden edistäminen on keskeinen osa yrityksen henkilöriskien hallintaa ja tärkeä osa yrityksen johtamista.

Henkilöriskien hallinta perustuu hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön, joiden lähtökohtana ovat yrityksen strategia ja tavoitteet. Henkilöriskien hallinta ei ole erillinen toiminto vaan olennainen osa päivittäistä johtamista. Siihen tarvitaan oikeat menettelytavat ja työkalut, eri osapuolten välinen toimiva yhteistyö ja toiminnan jatkuvan kehittämisen mahdollistava arviointi.