Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Johda yrityksesi riskejä

Kaikkeen toimintaan liittyy riskejä. Järjestelmällisellä riskienhallinnalla niihin voidaan kuitenkin varautua ja auttaa organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa.


Tähän osioon on koottu tiivis yhteenveto siitä, mitä riskienhallinta on ja miten riskienhallintaprosessi toimii.

Mitä riskienhallinta on?

Kaikkeen toimintaan liittyy riskejä. Yleensä riskejä pyritään välttämään tai ainakin vähentämään haitallisia seurauksia riskin toteutuessa.

Toiminnan tavoitteiden saavuttaminen voi kuitenkin edellyttää riskin ottamista, sillä varsinkaan yritysmaailmassa liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen ei ole riskitöntä.

Riskienhallinta on järjestelmällistä toimintaa organisaation riskien tunnistamiseksi, analysoimiseksi ja arvioimiseksi sekä riskien käsittelyä, jotta ne vastaavat organisaation riskinottokykyä ja -halua. Parhaimmillaan riskienhallinta on luonnollinen osa päivittäistä toimintaa ja johtamista. Riskienhallinta auttaa organisaatiota päätöksenteossa asettamalla toimenpiteet tärkeysjärjestykseen ja erottamalla vaihtoehtoiset toimintatavat.


Yritysten merkittävimmät riskit

Kaikki toimialat 2022 (Suomi)

  • Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja osaaminen
  • Avainhenkilöriskit
  • Kannattavuuden heikkeneminen
  • Kustannusten nousua ei saada vietyä hintoihin – inflaatio, rahoituskustannukset
  • Kyberuhat - tietojärjestelmät ja tieto
  • Johtaminen ja toiminnan organisointi
  • Kilpailu- ja markkinatilanne
  • Kumppaniriski – toimittajat, alihankkijat, sidosryhmät, asiakkaat
  • Toimittajaverkoston ja kuljetusten häiriöt / ongelmat
  • Riittämättömät investoinnit – infrastruktuuri, laitteet ja järjestelmät

(LähiTapiolan riskikartoitukset pk-yrityksille)

Yritysten merkittävimmät riskit 2022 (pdf)

Lue asiasta lisää LähiTapiolan uutishuoneelta!