Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sovella hyviä käytäntöjä

Riskienhallinnan toteuttaminen vaihtelee kunkin organisaation tarpeiden mukaan. Hyväksi koettuja toimintamalleja kannattaa kuitenkin käyttää hyväksi ja soveltaa tilanteen mukaan.


Tähän osioon on koottu erilaisia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämiseksi organisaatiossa.

Työpaikan perusasiat kuntoon


Jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan. Työpaikan riskien arvioinnin tavoitteena on löytää tärkeimmät työolojen ja työn turvallisuuden kehittämisalueet. Täältä löydät ohjeita ja työkaluja työpaikkasi riskien arvioimiseksi. Lue lisää työpaikan riskien arvioinnista.

Missä menemme nyt - nykytilan arviointi

Lomake on tarkoitettu työpaikan henkilöriskienhallinnan nykytilan arvioimiseksi ja kehittämisen tueksi. Eri kohdista saatujen pisteiden perusteella tunnistat työpaikallasi hyvin toimivat asiat ja mahdolliset kehittämiskohteet. Pisteet ovat suuntaa antavia. Tärkeintä on keskustella, käsitellä aihealueita yhdessä ja muodostaa käsitys työpaikkanne henkilöriskienhallinnan nykytilasta.
Henkilöriskienhallintaa tukevien toimintojen arviointi -lomake (pdf).


Työturvallisuuden itsearvioinnin avulla voit arvioida työpaikkanne tai työyhteisönne työturvallisuuden nykytilaa asenteiden ja onnistumisten näkökulmasta. Arvioinnista saa pistemäärän. Tulos luo hyvän perustan työturvallisuuden tavoitteiden asettamiselle ja kehittämistoimenpiteiden kohdentamiselle. Arviointi on tarkoitettu tukemaan erityisesti esimiestyötä ja turvallisuuden johtamista. Sitä voi kuitenkin käyttää myös ryhmäkeskustelun työkaluna. Tutustu Työturvallisuuden itsearviointiin tästä (pdf).


Vision Zero eli nolla-ajattelu on ennakoivan turvallisuuskulttuurin malli, jossa turvallisuus, terveys ja hyvinvointi yhdistyvät kaikilla työnteon tasoilla. Kansainvälinen sosiaaliturvaliitto ISSA on laatinut eri alojen yritysten ja asiantuntijoiden kanssa nolla-ajattelun mukaisen oppaan ja arviointityökalun työnantajille, johdolle ja esihenkilöille. Löydät oppaan täältä (pdf) - (Visionzero).


Arviointia voitte hyödyntää työpaikan tapaturmien tutkinnan, läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen laadun ja prosessien kehittämisessä. Arvionnin yhteydessä löydätte kehittämiskohteita sekä nykyisin hyvin toimivat käytännöt. Siirry Tapaturman tutkinnan laadun arviointilomakkeelle (pdf) tästä.


Käytä tätä muistilistaa (pdf) arvioidaksesi miten turvallisuusjohtaminen näkyy sinun ja tiimisi toiminnassa. QR-koodien kautta löydät aiheeseen liittyviä ohjevideoita.


Turvallinen työliikenne on keskeinen osa organisaation työturvallisuutta, ja liikenneturvallisuus tulee sisällyttää osaksi työpaikan työturvallisuusprosesseja ja turvallisuuskulttuuria. Tämä Liikenneturvan ja LähiTapiolan kehittämä itsearviointityökalu on tarkoitettu työpaikoille työmatkaturvallisuuden nykytilan arvioimiseksi ja jatkuvan kehittämisen tueksi. Se on suunnattu erityisesti johdolle, työsuojeluorganisaatiolle ja työmatkaturvallisuuden vastuuhenkilöille.

Työturvallisuuden kehityspolku ja Turvatuokiot

Työturvallisuuskulttuurin edistämistä voidaan verrata joukkueella toteutettavaan vuorikiipeilyyn ja vuoren huipun eli organisaation vahingottomuuden valloittamiseen.

Tästä voit lukea lisää työturvallisuuden huipputiimin kehittämisestä.


Hyvinvoiva, työstään ja sen kehittämisestä innostunut henkilöstö tekee parempaa tulosta. Se heijastuu työn laatuun ja asiakaskokemukseen. Tällaisessa työpaikassa turvallisuus-, hyvinvointi- ja työkykyasiat ovat osa muuta johtamista ja hyvää esimiestyötä, ja ne nähdään liiketoiminnan tuloksenteon edellytyksinä. Tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisy on parasta riskienhallintaa. Turvallisuus tulisikin nähdä osana koko henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista.

Turvatuokio on lyhyt, noin 15 – 20 minuutin mittainen ja aiheeltaan selkeästi rajattu turvallisuusaiheinen keskustelu, jonka esimies vetää osallistavasti työntekijöilleen. Turvatuokion tavoitteena on lisätä tietoa, taitoa ja tahtoa yhteisissä turvallisuusasioissa.

Lue lisää Turvatuokioiden teemoista ja käyttöönotosta.

RiskiHelpin videokirjasto

Olemme tehneet ohjevideoita (fi/sv/en) organisaatiosi henkilöstön osaamisen sekä turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämiseen!

Siirry tästä LähiTapiolan RiskiHelppi-videokirjastoon - dreambroker.com.