Johtoryhmä Sovella hyviä käytäntöjä

LähiTapiola

Riskienhallinnan toteuttaminen vaihtelee kunkin organisaation tarpeiden mukaan. Hyväksi koettuja toimintamalleja kannattaa kuitenkin käyttää hyväksi ja soveltaa tilanteen mukaan.


Tähän osioon on koottu erilaisia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämiseksi organisaatiossa.

Toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä

Työturvallisuuden kehityspolku

Työturvallisuuskulttuurin edistämistä voidaan verrata joukkueella toteutettavaan vuorikiipeilyyn ja vuoren huipun eli organisaation vahingottomuuden valloittamiseen.

Katso video, millä tavalla yrityksesi voi päästä tapaturmien ennaltaehkäisyssä kohti vuoren huippua!

Lue lisää

Turvatuokiot

Hyvinvoiva, työstään ja sen kehittämisestä innostunut henkilöstö tekee parempaa tulosta. Se heijastuu työn laatuun ja asiakaskokemukseen. Tällaisessa työpaikassa turvallisuus-, hyvinvointi- ja työkykyasiat ovat osa muuta johtamista ja hyvää esimiestyötä, ja ne nähdään liiketoiminnan tuloksenteon edellytyksinä. Tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisy on parasta riskienhallintaa. Turvallisuus tulisikin nähdä osana koko henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista.

Turvatuokio on lyhyt, noin 15 – 20 minuutin mittainen ja aiheeltaan selkeästi rajattu turvallisuusaiheinen keskustelu, jonka esimies vetää osallistavasti työntekijöilleen. Turvatuokion tavoitteena on lisätä tietoa, taitoa ja tahtoa yhteisissä turvallisuusasioissa.

Lue lisää

Työpaikan riskien arviointi

Jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan. Työpaikan riskien arvioinnin tavoitteena on löytää tärkeimmät työolojen ja työn turvallisuuden kehittämisalueet. Täältä löydät ohjeita ja työkaluja työpaikkasi riskien arvioimiseksi.

Lue lisää

Turvallinen yritys

Jokainen yrittäjä varmasti haluaa, että hänen yrityksessään on turvallista olla ja työskennellä. Lisäksi vahinko ja tapaturma voi pahimmillaan lopettaa liiketoiminnan tai ainakin merkittävästi haitata sitä.

Turvallinen yritys -ohjelma on pk-yrityksille tarkoitettu turvallisuuden kehittämisohjelma, joka sisältää turvallisuuden suunnittelua, johtamista sekä käytännön turvallisuustekoja.

Lue lisää