LähiTapiolan ryhmäeläkevakuutuksesi

Tältä sivulta löydät tietoa ryhmäeläkevakuutuksesta ja siitä, miten huolehdit eläketurvastasi.

Verkkopalvelun kautta löydät tarkemmat tiedot vakuutuksestasi.

Työnantajasi on ottanut lakisääteistä eläketurvaasi täydentävän ryhmäeläkevakuutuksen. Se kerryttää sinulle lisäeläkettä, mikä parantaa eläkeajan tuloa ja voi auttaa sinut joustavasti eläkkeelle. Tutustu ryhmäeläkkeeseen täällä >>

Sijoituskohteiden esitteet ja kuukausikatsaukset löydät täältä >>


Löydät tietosi verkkopalvelusta

Omien tietojesi tarkistaminen ja muuttaminen on helppoa verkkopalvelussamme.

  • Pääset katsomaan omia tietojasi ja seuraamaan vakuutussäästösi kehittymistä.
  • Voit myös muuttaa sijoitussuunnitelmaa ja säästöjen sijoituskohdetta, jos työnantajasi on antanut sinulle oikeuden päättää vakuutussäästön sijoituskohteet ja tehdä säästönsiirtoja.
  • Jos elämäntilanteesi muuttuu, muista tarkistaa oma edunsaajamääräyksesi. Tarvittaesa voit muuttaa edunsaajaa kätevästi verkkopalvelussamme.

Kirjaudu sisään

­

Sanakirja

Sijoitussuunnitelma

Tavallisesti vakuutetun ryhmän kaikkien vakuutettujen säästöihin sovelletaan samaa sijoitussuunnitelmaa. Vakuutuksen ottava työnantaja voi myös antaa vakuutetuille oikeuden itse sopia omista sijoitussuunnitelmistaan LähiTapiolan kanssa, jolloin saat sopia kanssamme sijoitussuunnitelmastasi ja sen muutoksista, ja voit päättää säästöjen siirrosta sijoituskohteesta toiseen.

Sijoitussuunnitelmassa valitset sijoituskohteet LähiTapiolan tarjoamista vaihtoehdoista ja jako-osuudet (vähintään 10 prosenttia), joiden mukaan kohdistamme sinulle maksetut maksut valitsemiisi sijoituskohteisiin. Jos muutat sijoitussuunnitelmaasi, uutta sijoitussuunnitelmaa sovelletaan niihin vakuutusmaksuihin, jotka sinulle maksetaan muutoksen jälkeen.

Säästönsiirto

Säästönsiirto tarkoittaa jo kertyneiden säästöjen siirtämistä toiseen sijoituskohteeseen. Huomioithan, että säästönsiirto takuutuottoisesta vakuutussäästöstä muihin sijoituskohteisiin ei ole mahdollista, mutta muista sijoituskohteista voit siirtää säästöjäsi takuutuottoiseen vakuutussäästöön.

Sinulla on aina oikeus päättää säästöjesi sijoituskohteista siitä alkaen, kun olet saavuttanut sovitun eläkeiän tai alkanut saada työttömyys- tai työkyvyttömyyseläkettä tai kun vakuutusturvasi on muutettu vapaakirjaksi.

Sijoituskohteet

Sijoituskohteiksi voi valita takuutuottoisen vakuutussäästön, LähiTapiolan hyväksymiä sijoitusrahastoja ja varainhoidollisen ratkaisun. LähiTapiolalla on oikeus päättää, mitkä sijoituskohteet ovat kulloinkin käytettävissä.

Takuutuottoinen vakuutussäästö antaa kiinteän perustekoron säästöille. Lisäksi LähiTapiola voi korottaa säästöä vuosittain yhtiön tulokseen perustuvalla asiakashyvityksellä. Takuutuottoisen vakuutussäästön sijoitusajaksi suosittelemme vähintään 5 vuotta.

Varainhoitosalkut on tarkoitettu sijoittajalle, joka arvostavaa täyden valtakirjan varainhoitoa, jossa omaisuudenhoidon ammattilainen tekee sijoituspäätökset sovittujen rajojen puitteissa. Varainhoitosalkkuja on tarjolla eri riskitasoilla ja eri omaisuusluokilla. Tarjoamme varainhoitoratkaisuja, joissa on osakkeiden ja korkosijoitusten lisäksi muitakin omaisuusluokkia.

Sijoitussalkut sijoittavat varansa tiettyyn omaisuusluokkaan kuten osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin ja pääomasijoituksiin.

LähiTapiolan tarjoamat sijoitusrahastot ovat korko-, osake- ja yhdistelmärahastoja.

Sijoitussidonnaisiin kohteisiin liitetyn vakuutussäästön määrä seuraa sijoituskohteiden arvonkehitystä. Sinun on hyvä seurata valitsemiesi sijoitusten arvonkehitystä säännöllisesti. Huomioithan, että kun säästöaika on pitkä, arvonvaihtelut ovat tavallisia. Voit tehdä säästönsiirron tai sijoitussuunnitelman muutoksen helpoiten verkkopalvelussamme. Lähetämme sinulle vuosittain tiedotteen säästöjesi kehittymisestä.

Oikeus vakuutussäästöön

Ryhmäeläkevakuutukseen maksetut maksut ovat vakuutettujen hyväksi tehtyjä sijoituksia, joita vakuutuksenottaja ei yleensä voi saada takaisin. Jollei vakuutussopimuksessa ole sovittu toisin, oikeutesi kertyneeseen vakuutussäästöön säilyy, vaikka työsuhteesi päättyisi ennen sopimuksen mukaista eläkeikää.

Saat kertyneestä vakuutussäästöstä vapaakirjan työsuhteen päättyessä tai viimeistään täyttäessäsi sovitun eläkeiän. Vapaakirjasi on vakuutus, johon ei enää liitetä maksuja ja jonka turva vastaa kertynyttä vakuutussäästöäsi.

Jos vakuutussopimuksessa on sovittu, ettei työntekijällä ole työsuhteen päättyessä oikeutta kaikkiin kertyneisiin vakuutussäästöihinsä, sovittu osa säästöstä palautetaan vakuutuksenottajalle.

Vakuutuksenottaja voi rajoittaa vakuutettujen oikeutta kertyviin vakuutussäästöihinsä vain, kun vakuutussopimus alkaa tai kun sopimukseen liitetään uusi ryhmä. Vakuutuksenottajan oikeus vakuutettujen säästöihin (ns. takaisinosto-oikeus) voidaan sitoa esimerkiksi työsuhteen kestoon, jolloin vakuutetulla on oikeus vakuutussäästöihinsä esimerkiksi kolmen palvelusvuoden jälkeen.

Vanhuuseläke

Voit aloittaa eläkkeen nostamisen, kun olet saavuttanut eläkeiän. Eläkeikäsi on sopimuksessa määritelty eläkkeen alkamisikä. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan sinulle kertyneen vakuutussäästön perusteella.

Takuutuottoiselle vakuutussäästölle maksetaan kiinteä perustekorko myös eläkeaikana. Tämä otetaan huomioon eläkkeen määrää laskettaessa. Lisäksi LähiTapiola voi korottaa säästöä vuosittain asiakashyvityksellä.

Sijoitussidonnaisesta vakuutussäästöstä maksettava eläke määräytyy kalenterivuosittain uudelleen. Maksettavan eläkkeen määrä muuttuu siten vuosittain osuuksien arvonkehitystä vastaavasti.

Tarkista lakisääteisen eläkkeesi taso Eläketurvakeskuksen palvelusta.

Turva kuoleman varalle

Turva kuoleman varalta tulee voimaan, kun vakuutussäästöön liitetään ensimmäinen vakuutusmaksu. Kuolemantapauskorvauksena valitsemallesi edunsaajalle maksetaan kertynyt vakuutussäästö. Jos olet alkanut jo nostaa eläkettä ryhmäeläkevakuutuksen perusteella, kuolemantapauskorvauksena maksetaan vakuutussopimuksen mukaisesti joko 100 tai 80 prosenttia eläkesäästöstä.

Kuolemanvaraturva päättyy vakuutussopimuksen mukaisessa iässä. Voit tarkistaa oman vakuutuksesi tiedot verkkopalvelusta tai määräaikaistiedotteelta.

Voit määrätä kuolemantapauskorvauksen edunsaajat. Jos et ole määrännyt edunsaajaa, edunsaajina ovat vakuutetun omaiset. Tällöin korvaus maksetaan ensisijaisesti aviopuolisollesi ja lapsille. Edunsaajia voit muuttaa ilmoittamalla siitä LähiTapiolalle kirjallisesti esimerkiksi verkkopalvelun kautta.

Jos haluat, että korvaus maksetaan avopuolisollesi, hänet on erikseen nimettävä edunsaajaksi, sillä avopuoliso ei kuulu yleisesti käytetyn ”omaiset”- edunsaajamääräyksen piiriin.

Turva työkyvyttömyyden varalle

Voit nostaa vakuutussäästöjäsi työkyvyttömyyseläkkeenä, jos sinulle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke työeläkelainsäädännön perusteella. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen aloitetaan hakemuksen perusteella. Eläkettä maksetaan kuukausittain sovittuun vanhuuseläkeikään saakka, josta alkaen eläke jatkuu vanhuuseläkkeenä.

Turva työttömyyden varalle

Sinulla on oikeus nostaa kertyneitä vakuutussäästöjäsi työttömyyseläkkeenä, jos olet ollut viimeksi kuluneen vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

Työttömyyseläkkeen maksaminen aloitetaan hakemuksen perusteella. Eläkettä maksetaan kuukausittain sovittuun vanhuuseläkeikään saakka, josta alkaen eläke jatkuu vanhuuseläkkeenä.

Usein kysyttyä

Mistä näen kertyneet säästöt?

Kertyneen säästön määrän näet kirjautumalla verkkopalveluumme. Valitse verkkopalvelun Vakuutukset-valikosta TOP-eläkevakuutuksesi.

Mitä tarkoittaa ryhmäeläkkeen eläkeikä?

Eläkeikä on sopimuksessa määritetty lisäeläkkeen alkamisikä, jonka saavutettuasi olet oikeutettu nostamaan kertyneen säästön eläkkeenä.

Mitä tarkoittaa ryhmäeläkkeen eläkearvio?

Eläkearvio on ennuste tulevan lisäeläkkeesi määrästä. Eläkearvioon vaikuttavat sinulle maksettavat eläkemaksut ja kertyneen säästön arvonkehitys, joten lopullinen eläkkeesi määrä voi olla pienempi tai suurempi kuin nyt ennustettu. Eläkearviota laskettaessa on otettu huomioon arviointihetkeen mennessä kertyneen vakuutussäästön määrä.

Jos säästösi koostuu kokonaan tai osittain takuutuottoisesta vakuutussäästöstä, sen säästöosuuden oletetaan kasvavan jatkossa perustekorolla. Sijoitussidonnaiselle osalle vakuutussäästöäsi ei arviossa lasketa tulevaa tuottoa.

Miten haen eläkettä?

Ilmoitamme sinulle eläkeoikeuden alkamisesta kaksi kuukautta ennen eläkeiän täyttymistä. Saat täytettäväksi eläkehakemuksen, josta näet sopimuksen mukaisen eläkeajan.

  1. Lähetämme sinulle eläkehakemuksen, jossa on tiedot eläkkeen hakemista varten. Jos sinulla on kysyttävää eläkkeen nostamisesta, voit olla yhteydessä eläkeneuvontaamme puh. 09-453 8482.

  2. Täytä ja palauta eläkehakemus.

  3. Ota yhteyttä verottajaan ja lasketa uusi verokortti eläke-etuutta varten. Verottaja lähettää verokortin sähköisesti meille LähiTapiolaan.

  4. Käsittelemme eläkehakemuksen, lähetämme päätöksen ja maksamme eläkkeen kuukausittain.

Onko eläke ansiotuloa vai pääomatuloa?

Maksettavia eläkkeitäsi verotetaan ansiotulona ja toimitamme maksetuista eläkkeistä ennakonpidätyksen.

(verotus 1.1.2020 tilanteen mukaan)

Jäikö jokin askarruttamaan?

Voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme, autamme mielellämme kaikissa sinua askarruttavissa kysymyksissä.

Ota yhteyttäKatso myös:

Henkivakuutus LähiTapiola
Älyhenkivakuutus

Älyhenkivakuutus auttaa sinua voimaan paremmin.

LähiTapiola LokalTapiola
Lapsivakuutus

Varmista, ettei hyvä hoito ole kiinni rahasta. Voit varata lapsivakuutuksen jo odotusaikana.

Vakavan sairauden turva

Voit käyttää kertakorvauksen miten haluat ja keskittyä paranemiseen.

LähiTapiola LokalTapiola
Säästämisen aloittaminen

Säästämisen aloittaminen on helppoa.