LähiTapiolan ryhmäeläkevakuutuksesi

Tältä sivulta löydät tietoa ryhmäeläkevakuutuksesta ja siitä, miten huolehdit eläketurvastasi.

Verkkopalvelun kautta löydät tarkemmat tiedot vakuutuksestasi.

Ryhmäeläkevakuutus on työnantajan ottama ja maksama vapaaehtoinen järjestely ja sen piirissä voi olla koko henkilöstö tai sovittu henkilöstöryhmä. Ryhmäeläkevakuutus on tarkoitettu työntekijöiden työeläkkeen täydentämiseen ja sopii myös työelämän joustoihin.

PIDÄ SOPIMUS AJAN TASALLA

Huolehdi, että sopimuksenne pysyy ajan tasalla. Näin sopimus palvelee tarkoitustaan eivätkä virheelliset tai puutteelliset tiedot aiheuta ikäviä yllätyksiä turvan voimassaolon tai verotuksen osalta.

Kirjaudu sisään

Huomioi ainakin seuraavat asiat:

 • Ryhmäeläkkeen maksut perustuvat palkkoihin. LähiTapiola saa tiedot ainoastaan työnantajalta, joten on tärkeää huolehtia palkkojen ilmoittamisesta ja siitä, että palkkatiedot ovat oikein.
 • Vuositiedotteet lähetetään alkuvuoden aikana vakuutuksenottajalle ja vakuutetuille. Vuositiedotteen saatuasi käy se huolellisesti läpi ja ole yhteydessä meihin mieltä askarruttavissa asioissa.
 • Huolehdi, että vakuutettujen ryhmät ovat ajan tasalla lisäyksien ja poistojen osalta.
 • Infoa työntekijöitäsi säännöllisesti ryhmäeläkkeestä! Muista käydä läpi etuus myös uusien työntekijöiden kanssa.

Vakuutuksen hoitaminen verkkopalvelussa

 • Verkkopalvelusta löydät ajantasaiset vakuutuksen tiedot.
 • Voit ilmoittaa sopimuksen ryhmään uusia vakuutettuja sekä vakuutuksesta poistuneet vakuutetut.
 • Voit ilmoittaa muuttuneet palkkatiedot.
 • Voit tehdä sijoitussuunnitelman muutoksia sekä säästön siirtoja, jos sijoitussuunnitelman päättäjä on vakuutuksenottaja.
 • Tarkista säännöllisesti vakuutuksen tiedot ja tee tarvittavat muutokset, jotta sopimus pysyy ajan tasalla.
 • Jos sinulla on kysyttävää verkkoasioinnista, soita verkkopalvelun käyttäjätukeen puh. 09 453 3010 ark. klo 8–18. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen verkkotuki(at)lahitapiola.fi.

VAKUUTUSMAKSUT

Maksetuista vakuutusmaksuista muodostuu vakuutetulle säästö, jonka perusteella aikanaan lasketaan maksettavan eläkkeen määrä.

Vakuutuksenottaja voi joustaa vakuutusmaksujen maksamisessa esimerkiksi yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan. Laskun eräpäivä tai summa ei ole sitova, vaan vakuutusmaksut voi maksaa halutun suuruisina ja haluttuina ajankohtina.

Maksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa. Työnantajan maksuja ei katsota henkilöiden palkaksi ja näin ollen niistä ei makseta palkan sivukuluja.

Vakuutusmaksujen kohtuullisuus

Kohtuullisuudella tarkoitetaan sitä, että vakuutetulle kohdistuva vuosimaksu on kohtuullisessa suhteessa vakuutetun vakiintuneeseen ansiotasoon tai yrittäjän vahvistettuun työtuloon. Vakuutetun vakuutussäästöön liitettävien vakuutusmaksujen määrää rajoitetaan siten, että ratkaisu pysyy verotuksellisesti kohtuullisena. LähiTapiolalla on oikeus palauttaa vakuutuksenottajalle se osa maksetusta vakuutusmaksusta, joka johtaisi ratkaisun kohtuuttomuuteen. Vakuutuksenottaja vastaa viime kädessä ratkaisun kohtuullisuudesta.

Usein kysyttyä

Miten lisään uuden vakuutetun ryhmään?

Uuden vakuutetun lisääminen onnistuu parhaiten verkkopalvelussa:
 • Valitse ”Uusi vakuutettu”
 • Lisää vakuutettavan nimi, henkilötunnus, työsuhteen alkamispäivä ja kuukausipalkka.
 • Pyydä vakuutetulle täytettäväksi henkilötietolomake verkkopalvelussa tai yhteydenottolomakkeen kautta.
 • Palauta henkilötietoja sisältävä liitetiedosto suojatun sähköpostipalvelun kautta (https://secure.lahitapiola.fi) osoitteeseen ryhmaelake@lahitapiola.fi.

Miten poistan vakuutetun ryhmästä?

Jos vakuutetun työsuhde päättyy tai hän poistuu ryhmästä, ilmoita asiasta verkkopalvelun ”Lähetä viesti” -osiossa. Lisää viestiin seuraavat tiedot:
 • valitse aihe: muu asia
 • yhteydenottotapa: vastaus verkkopalveluun
 • otsikko: vakuutetun poisto
 • merkitse viestiin: vakuutetun nimi, henkilötunnus, työsuhteen päättymissyy ja päättymispäivä.

Tarkista palkkatiedot verkkopalvelussa

Valitse verkkopalvelussa "Ryhmän vakuutustiedot" -välilehdeltä oleva ”Ansiotulojen ilmoittaminen”. Merkitse uusi summa kohtaan ”Uusi ansiotulo/työtulo/tulospalkka” ja lähetä. Lähettämäsi tiedot päivitetään parin päivän kuluessa.

Miksi laskun erääntymisestä ei lähetetä muistutuslaskua?

Ryhmäeläkevakuutus on vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka maksut eivät mene perintään.

Millä viitenumeroa käytän, jos haluan maksaa useamman maksuerän?

Saman kalenterivuoden viitteellä voi maksaa useita maksueriä. Huolehdi vain siitä, että käytät kuluvan kalenterivuoden viitenumeroa.

Miten voin muuttaa ryhmiä?

Jos teillä on tarve muuttaa sopimuksen ryhmiä, soita tai jätä yhteydenottopyyntö.

Onko teillä valikoimassa riskitöntä sijoitusvaihtoehtoa?

Takuutuottoinen vakuutussäästö on vähäriskinen säästökohde. Sijoitukseen liittyvänä riskinä on se, että asiakashyvityksenä maksettava korko olisi nolla prosenttia. Säästöjä voit menettää vain, jos LähiTapiola Henkiyhtiö joutuisi maksukyvyttömyystilanteeseen. Säästöjesi turvana on LähiTapiola Henkiyhtiön vakavaraisuus, jonka on jatkuvasti ylitettävä viranomaisten määrittelemä turvaavaksi katsottu taso.

Kohtuullisuus

Vakuutetun vakuutussäästöön liitettävien vakuutusmaksujen määrää rajoitetaan siten, että vakuutusturvan taso pysyy verotuksellisesti kohtuullisena. Kohtuullisuudella tarkoitetaan sitä, ettei vakuutetulle kertyvä kokonaiseläke ylitä sovittua enimmäismäärää vakuutuksenottajan ilmoittamasta vakuutetun vakiintuneesta ansiosta tai yrittäjän työtulosta.

Jäikö jokin askaruttamaan?

Ota yhteyttä


LähiTapiola LokalTapiola

Nyt ja tulevaisuudessa

Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstön työkykyä ja yrityksen tuottavuutta.

Työkykypalvelu on LähiTapiolan ja työterveyskumppanin tuottama kokonaisuus, joka mahdollistaa tarkan työterveyskustannusten ennakoinnin sekä vaikuttavuuden. Lue lisää>>

LähiTapiola LokalTapiola

LähiTapiola Private Banking

LähiTapiola Private Banking keskittyy olennaiseen.

Toimintamme perustuu laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin sijoittamisen palveluihin kaikissa omaisuusluokissa sekä palvelulupauksiin, jotka pidämme. Lue lisää>>