Kodin ja mökin vakuutukset

Tarkista oma vakuutuskautesi vakuutuskirjasta tai verkkopalvelusta ja valitse sinua koskeva vuositiedote vakuutuskauden vaihtumisen mukaan.

Vakuutuskausi vaihtuu tammi-joulukuussa 2018

Tiedote vakuutuksille, joiden vakuutuskausi vaihtuu tammi-joulukuussa 2018.

Tarkista oma vakuutuskautesi vakuutuskirjasta tai verkkopalvelusta.

Vakuutuksista maksetut korvaukset ovat kohonneet, sillä etenkin rikkoutumis- ja vuotovahingot ovat lisääntyneet. Tästä syystä joudumme joillakin alueilla nostamaan vakuutusmaksuja. Alueyhtiökohtaiset muutokset löydät oman alueyhtiösi nettisivuilta Ajankohtaista-osiosta.

Asuinrakennuksen ikä vaikuttaa vakuutusmaksuun. Kun rakennusvuodesta tai putkistojen uusimisesta on kulunut 11, 21 tai 31 vuotta, rakennuksen vakuutusmaksu nousee. Maksu alenee, jos rakennuksen käyttövesiputkisto uusitaan kokonaan. Vakuutuksen maksua voi alentaa myös korottamalla omavastuuta.

Domina Maxi- ja Domina-kotivakuutusten maksut sekä vakuutus- ja korvausmäärät muuttuvat indeksin muutoksen verran.

Indeksit pitävät vakuutukset ajan tasalla
Jotta vakuutus pysyy mukana yleisessä hintakehityksessä, muuttuvat vakuutusmaksut ja myös vakuutusten korvausmäärät vakuutusehdoissa määritellyn indeksin mukaan. Vuonna 2018 indeksimuutokset ovat seuraavat:

  • Irtaimistovakuutukset, kuluttajahintaindeksi + 0,53 %
  • Rakennuksen vakuutukset, rakennuskustannusindeksi + 0,33 %

Vinkki matkailijalle
Kodin vakuutuksen laaja turva sisältää matkatavaroiden vakuutuksen. Jos sinulla on laaja turva ja matkustelet usein, kannattaa vakuutuksen omavastuu ulkomailla poistaa. Sen voit tehdä verkkopalvelussa.

Vakuutuskausi vaihtuu tammi-joulukuussa 2017


Tiedote vakuutuksille, joiden vakuutuskausi vaihtuu tammi-joulukuussa 2017.
Tarkista oma vakuutuskautesi vakuutuskirjasta tai verkkopalvelusta.


Kodin vakuutuksessa sekä irtaimistojen että rakennusten vakuutusmaksut alenevat kaikilla turvatasoilla keskimäärin -2 %. Myös vastuu- ja oikeusturvavakuutusten maksut alenevat -2 %.
Vakuutus- ja enimmäiskorvausmääriä nostetaan indeksin muutoksen verran.

Asuinrakennuksen ikä vaikuttaa vakuutusmaksuun. Kun rakennusvuodesta tai putkistojen uusimisesta on kulunut 11, 21 tai 31 vuotta, rakennuksen vakuutusmaksu nousee. Maksu alenee, jos rakennuksen käyttövesiputkisto uusitaan kokonaan. Vakuutuksen maksua voi alentaa myös korottamalla omavastuuta.

Domina Maxi- ja Domina-kotivakuutusten maksut pysyvät ennallaan. Vakuutus- ja korvausmäärät muuttuvat indeksin muutoksen verran.

Indeksit pitävät vakuutukset ajan tasalla

Vuonna 2017 emme nosta vakuutusmaksujamme edes indeksikorotusten verran. Sen sijaan nostamme vakuutusmääriä ja enimmäiskorvausmääriä indeksin verran niissä vakuutuslajeissa, joihin indeksi vaikuttaa. Vuonna 2017 indeksimuutokset ovat seuraavat:

  • Irtaimistovakuutukset, kuluttajahintaindeksi + 0,53 %
  • Rakennuksen vakuutukset, rakennuskustannusindeksi + 0,33 %
Vinkki matkailijalle


Kodin vakuutuksen laaja turva sisältää matkatavaroiden vakuutuksen. Jos sinulla on laaja turva ja matkustelet usein, kannattaa vakuutuksen omavastuu ulkomailla poistaa. Sen voit tehdä verkkopalvelussa.

Vakuutuskausi vaihtuu tammi-joulukuussa 2016


Tiedote vakuutuksille, joiden vakuutuskausi vaihtuu tammi–joulukuussa 2016.

Tarkista oma vakuutuskautesi vakuutuskirjasta tai verkkopalvelusta.

Vakuutuksista maksettujen korvausten kohoamisen vuoksi teemme Kodin vakuutuksen maksuihin muutoksia niin, että sekä rakennusten että irtaimistojen vakuutusten maksut nousevat keskimäärin 3 %.

Asuinrakennuksen ikä vaikuttaa vakuutusmaksuun. Kun rakennusvuodesta tai putkistojen uusimisesta on kulunut 11, 21 tai 31 vuotta, rakennuksen vakuutusmaksu nousee. Maksu alenee, jos rakennuksen käyttövesiputkisto uusitaan kokonaan. Vakuutuksen maksua voi alentaa myös korottamalla omavastuuta.

Domina Maxi, Domina ja Domina Junior -kotivakuutusten maksut sekä vakuutus- ja korvausmäärät nousevat indeksien verran.

Indeksi pitää vakuutukset ajan tasalla

Vakuutusten maksut ja korvausmäärät nousevat tai laskevat yleensä jonkin indeksin mukaan, jotta vakuutus pysyy mukana yleisessä hintakehityksessä.

Huom! Indeksien vaikutus vakuutusmaksuihin sisältyy yllä mainittuihin maksujen muutoksiin.
Indeksien muutokset vuonna 2016:
• Irtaimistovakuutukset, kuluttajahintaindeksi - 0,26 %
• Rakennuksen vakuutukset, rakennuskustannusindeksi + 0,33 %

Vinkki matkailijalle

Kodin vakuutuksen laaja turva sisältää matkatavaroiden vakuutuksen. Jos sinulla on laaja turva ja matkustelet usein, kannattaa vakuutuksen omavastuu ulkomailla poistaa. Sen voit tehdä verkkopalvelussa.