Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuuriskien hallinta

Vastuuriskillä tarkoitetaan vahingonkorvausvastuun riskiä. Vahingonkorvausvastuu jaetaan yleensä sopimusperusteiseen vastuuseen ja sopimuksen ulkopuoliseen vastuuseen. Yrityksen toiminnasta tai tuotteista voi aiheutua ulkopuolisille tai sopimuskumppaneille vahinkoja, joista yritys voi joutua korvausvastuuseen voimassaolevan oikeuden mukaan.

Sopimusvastuu

Yritystoiminnan harjoittaminen perustuu sopimuksiin. Sopimusten perusteella määräytyvät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Yritysten välillä Suomessa vallitsee lähtökohtaisesti sopimusvapauden periaate. Tällöin osapuolilla on varsin vapaa mahdollisuus sopia sopimuksensa sen sisältöisenä kuin he haluavat. Sopimusehdoilla määritellään sopimuksen sisältö sekä minimoidaan sopimukseen liittyvät (vastuu)riskit.

Sopimusvapaus ei kuitenkaan ole rajoittamaton, vaan esimerkiksi kuluttajien kanssa laadittaviin sopimuksiin liittyen on laissa pakottavia kuluttajaa suojaavia säännöksiä.

Sopimusrikkomuksen seurauksena voi olla sopimuksen mukaisen suorituksen uudelleensuorittaminen, korjausvelvollisuus, hinnanalennusvastuu, sopimussakko tai vahingonkorvausvelvollisuus. Sopimusoikeudellinen vahingonkorvausvastuu sisältää henkilö- ja esinevahinkojen lisäksi puhtaat varallisuusvahingot. Näiden osuus on usein merkittävä, koska vahinko ilmenee tyypillisesti ylimääräisinä kustannuksina tai taloudellisina menetyksinä. Sopimusvastuu käsittää ajatuksen siitä, että sopimuskumppani tulee saattaa siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi ilman sopimusrikkomusta. Tästä periaatteesta käytetään nimitystä ns. positiivinen sopimusetu.

Sopimusvastuun vastuuriskiä voidaan hallita muun muassa käyttämällä vakioehtoja. Vakioehdot voivat olla yrityksensä itsensä laatimia tai toimialan etujärjestön laatimia yleisiä sopimusehtoja. Tämän tyyppisiä vakioehtoja onkin käytössä hyvin monella toimialalla.

Yksi keskeinen sopimusriskien hallintakeino liittyy myös sopimustekniikkaan. Sopimusvastuuriskien realisoitumisen välttämiseksi tulisikin suullisten sopimusten sijaan laatia ja käyttää kirjallisia sopimuksia omassa toiminnassaan. Tällöin riita- tai epäselvyystilanteessa voidaan paremmin arvioida jälkikäteen esimerkiksi mitä osapuolet ovat sopimuksella tarkoittaneet ja tavoitelleet sekä miten erimielisyydet on tarkoitettu ratkaistavan. Yritysten näkökulmasta sopimusriskien realisoituminen merkitsee usein pitkää ja työlästä oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynti sitoo yrityksen henkilökunnan työpanosta itse tuottavasta toiminnasta ja tuloksen tekemisestä.

Tiesitkö?

Kolme yleisintä sopimusehtoihin liittyvää ongelmaa ovat:

  • liian suppeat tai epäselvät ehdot
  • sopimusehtojen muuttaminen yksipuolisesti
  • määräaikaisten sopimusten jatkaminen automaattisesti

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto