Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkilöriskien hallinta

Henkilöstö on yrityksen keskeinen voimavara yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Sillä on ratkaiseva merkitys liiketoiminnan kehittymiselle ja yrityksen menestymiselle.

Henkilöstöön ja turvalliseen työympäristöön panostaminen on sijoitus, joka tuottaa!
 

Edistä työkykyä

Työkyvyn edistäminen kuuluu vastuullisen yrityksen strategiaan. Tällöin kaikki sitoutuvat edistämään työkykyä avoimessa yhteistyössä toistensa kanssa.

Yrityksen arjessa työkyvyn edistäminen ilmenee siten, että terveysnäkökulma huomioidaan yrityksen päivittäisessä johtamistyössä.

Työkyvyn edistämisen tavoitteena on:

  • tukea työkykyä edistäviä hankkeita ja työntekijöiden työhyvinvointia yrityksessä
  • parantaa työntekijöiden terveyttä
  • ehkäistä työperäisiä sairauksia, ammattitauteja ja työtapaturmia.

Vähennä sairauspoissaoloja

Suomalaiset ovat monella tavalla terveempiä kuin ennen ja elävät pidempään kuin koskaan. Kuitenkin sairauspoissaolot ovat työpaikoilla lisääntyneet 1990-luvulta lähtien. Suomalainen työssä käyvä työntekijä on ollut 2000-luvulla keskimäärin 9 päivää vuodessa pois työstä sairauden takia.

Työpaikoilla sairauspoissaolot aiheuttavat toisaalta tuotannon häiriöitä ja kustannuksia sekä toisaalta työntekijälle harmia ja kärsimystä. Työkyvyn ja terveyden edistämisellä pyritään vähentämään sairauspoissaoloja.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkit vievät pois lahitapiola.fi-sivustolta ja aukeavat uuteen välilehteen.

Tiesitkö?

Yksi sairauspäivä maksaa työnantajalle noin 350 € toimialasta riippuen. Summa sisältää sairausajan palkan sekä tuotannon menetyksestä ja sijaisjärjestelyistä syntyvät kustannukset.