Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ota riskit hallintaan

Yritysten toimintaan liittyy monenlaisia riskejä. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan avulla ne tunnistetaan, arvioidaan niiden merkitys organisaatiolle ja valitaan kullekin riskille sopivat hallintakeinot.

Tähän osioon on koottu perustietoa turvallisuuden eri alueilta sekä linkkejä ja ohjeita lisätietoihin.

Yhtenäinen turvallisuuskulttuuri

Riskienhallinta sovitetaan organisaation tarpeisiin. Siinä otetaan huomioon yrityksen toimintaympäristö sekä organisaation kyvyt, osaaminen ja resurssit.

Eri riskilajien hallinnan järjestämiseksi on olemassa vakiintuneita toimintamalleja. Lisäksi monet eri lait, kuten työturvallisuus-, pelastus- ja kirjanpitolaki ohjaavat yritysten riskienhallintaa. Yrityksen riskit ovat usein sidoksissa toisiinsa, joten yhden riskin toteutuminen voi johtaa vaikutuksiin myös muilla toiminnan alueilla. Monet toimintatavat ja vaatimukset ovat turvallisuuden eri alueilla samankaltaisia, joten kannattaa pyrkiä koko yrityksen yhtenäiseen malliin ja turvallisuuskulttuuriin.


Riskienhallinnan osa-alueita